Βιζύη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βιζύη

Equivalent terms

Βιζύη

  • UF Vize

Σχετικοί όροι

Βιζύη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βιζύη

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.01.F000073
  • Μέρος
  • 1923 -1925

Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Θηλέων Βέροιας στο οποίο περιλαμβάνονται εγγραφές προσφύγων κατά τα σχολικά έτη 1923- 24 & 1924-25.

1ο Λύκειο Βέροιας