Δράμα (Νομός)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δράμα (Νομός)

Equivalent terms

Δράμα (Νομός)

Σχετικοί όροι

Δράμα (Νομός)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δράμα (Νομός)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αθανασίου Κάζη

  • GR GRGSA-DRA COL059.01
  • Συλλογή
  • 1874-1961

Έγγραφα για την αποκατάσταση και την περίθαλψη προσφύγων καθώς και την εκκαθάριση ανταλλάξιμων περιουσιών στην περιοχή της Δράμας

Κάζης, Αθανάσιος