Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

Equivalent terms

Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δήμου Τεμένους

  • GRGSA-IRA GR GRGSA-IRA RLA. 3
  • Μέρος
  • 1955-1961

Γενικό Μητρώο Δημοτών (Δημοτολόγιο) της Κοινότητας Αγίου Σύλλα, Επαρχίας Τεμένους. Στο Δημοτολόγιο καταγράφονται τα στοιχεία εγγραφόμενων στην Κοινότητα με ιθαγένεια κτηθείσα εκ Συμβάσεως Ανταλλαγής και Τόπο Γέννησης τη Μικρά Ασία.

Δήμος Τεμένους (Ηράκλειο Κρήτης)