Αίγιο (Αχαΐα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγιο (Αχαΐα)

Equivalent terms

Αίγιο (Αχαΐα)

Σχετικοί όροι

Αίγιο (Αχαΐα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αίγιο (Αχαΐα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Αχαΐας

  • GR GRGSA-ACH ADM011.02
  • Μέρος
  • 1930-1980

Οριστικά παραχωρητήρια, αιτήσεις προσφύγων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσφύγων από προσφυγικούς συλλόγους, λίστες αστών προσφύγων νομού Αχαΐας, σχέδια προσφυγικών συνοικισμών, αλληλογραφία, κ.ά.

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Αχαΐας