Αρτάκη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αρτάκη

Equivalent terms

Αρτάκη

  • UF Ερντέκ
  • UF Erdek

Σχετικοί όροι

Αρτάκη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρτάκη

1 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή οικογενειών Κίρτσου-Δεληγιάννη

  • Μέρος
  • 1921-1929

Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν:
• Στρατιώτες στο Μικρασιατικό Μέτωπο
• Μέλη του "Συνδέσμου Αρτακηνών Καβάλας "Ο Κύζικος"
• Αρτακηνούς στην Καβάλα
• Φωτογραφίες οικογενειακές, εκδρομών, διασκεδάσεων κ.λπ.

Κίρτσου, οικογένεια