Βεζίρ-Χαν

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βεζίρ-Χαν

Equivalent terms

Βεζίρ-Χαν

  • UF Vezirhan

Σχετικοί όροι

Βεζίρ-Χαν

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βεζίρ-Χαν

1 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή Σουλτάνας Νικολάου

  • GRGSA-SER COL014.01
  • Συλλογή
  • 1924 - 1927

Πίνακες ακινήτου περιουσίας στο Βεζίρ Χαν Νικαίας, δηλώσεις μόνιμης κατοικίας στις Σέρρες, αποδείξεις καταβολής αποζημιώσεων από την Εθνική Τράπεζα.

Νικολάου, Σουλτάνα