Ανάληψη (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ανάληψη (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Ανάληψη (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Ανάληψη (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανάληψη (Μεσσηνία)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

  • GRGSA-MES ADM008.03
  • Μέρος
  • 1952-1975, 1952-1991
  • Ευρετήριο Παραχωρητηρίων προσφυγικών οικημάτων
  • Βιβλίο αναλυτικών λογαριασμών αστών προσφύγων (ληξιπρόθεσμες δόσεις)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικού τετραγώνου προσφυγικού συνοικισμού Αναλήψεως Καλαμάτας

Νομαρχία Μεσσηνίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας