Βέροια (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βέροια (Ημαθία)

Equivalent terms

Βέροια (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Βέροια (Ημαθία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Βέροια (Ημαθία)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

  • GR EDU001.01.F000073
  • Μέρος
  • 1923 -1925

Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Θηλέων Βέροιας στο οποίο περιλαμβάνονται εγγραφές προσφύγων κατά τα σχολικά έτη 1923- 24 & 1924-25.

1ο Λύκειο Βέροιας

Ιδιωτική Συλλογή Σωκράτη Τενεκετζίδη

  • GR COL030.01
  • Μέρος

Φωτοαντίγραφα του πίνακα των γεωργικώς εγκατεστημένων και δικαιωμένων στην πόλη της Βέροιας με ονοματεπώνυμα και αριθμούς κλήρων, υπογεγραμμένος από την Προσφυγική Επιτροπή.

Τενεκετζίδης, Σωκράτης