Θεοδοσιούπολη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Θεοδοσιούπολη

Equivalent terms

Θεοδοσιούπολη

  • UF Ερζερούμ

Σχετικοί όροι

Θεοδοσιούπολη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Θεοδοσιούπολη

1 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή Φωτογραφιών

  • ΑΙΜΧΑ / Λ / Ι1,2,3,4
  • Μέρος
  • 1919-1922

Παρουσιάζονται: Απόψεις πόλεων, Αναμνηστικές φωτογραφήσεις στρατιωτικών, σκηνές από το πεδίο των μαχών, ασχολίες της καθημερινής ζωής των στρατιωτών, η ζωή στους καταυλισμούς, περίθαλψη τραυματιών

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)