Βισαλτία (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βισαλτία (Σέρρες)

Equivalent terms

Βισαλτία (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Βισαλτία (Σέρρες)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βισαλτία (Σέρρες)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής - Τοπική Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών

  • Αρχείο
  • 1925 - 1927

Βιβλίο πράξεων της Τοπικής Επιτροπής Ανταλλαξίμων Βισαλτίας

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υπηρεσία Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής, Τοπική Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών