Πρόσφυγες, ιερείς

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Πρόσφυγες, ιερείς

Equivalent terms

Πρόσφυγες, ιερείς

Σχετικοί όροι

Πρόσφυγες, ιερείς

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πρόσφυγες, ιερείς

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

  • Μέρος
  • 1922 - 1930

Ζητήματα εκπαίδευσης προσφύγων, εγγραφής προσφύγων σε σχολεία, ίδρυσης και λειτουργίας προσφυγικών σχολείων, ζητήματα προσφύγων ιερέων.

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως