Δικαστήρια, Προξενικά - Κωνσταντινούπολη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια, Προξενικά - Κωνσταντινούπολη

Equivalent terms

Δικαστήρια, Προξενικά - Κωνσταντινούπολη

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια, Προξενικά - Κωνσταντινούπολη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια, Προξενικά - Κωνσταντινούπολη

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως (Κ102α-β)

  • GRGSA-CSA PRI099.01-02
  • Αρχείο
  • 1854-1923

Κ102α: Τόμοι αποφάσεων του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης (1860-1911).
Κ102β: Πρωτόκολλα και ευρετήρια του αρχείου του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου Κωνσταντινούπολης (1854-1923).

Ελληνικό Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης