Κωνσταντινούπολη - Εκκλησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κωνσταντινούπολη - Εκκλησία

Equivalent terms

Κωνσταντινούπολη - Εκκλησία

Σχετικοί όροι

Κωνσταντινούπολη - Εκκλησία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κωνσταντινούπολη - Εκκλησία

1 results directly related Exclude narrower terms

"Κώδιξ εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως" (Χφ249)

  • GRGSA-CSA MAN059.01
  • Αρχείο
  • 1739-1792

Περιέχει καταγραφή των εισφορών του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου στην Κωνσταντινούπολη ανά μήνα κατά τα έτη 1739 έως 1792. Επίσης, βεβαιώσεις των Πατριαρχών: Σαμουήλ (1767), Προκοπίου (1768), Γαβριήλ (1785) και διαφόρων Συνοδικών.