Ενδυμασία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ενδυμασία

Equivalent terms

Ενδυμασία

Σχετικοί όροι

Ενδυμασία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ενδυμασία

1 results directly related Exclude narrower terms

Σύμμεικτα (1918, Χ.χ.)

  • Αρ.Εισ. 340
  • Αρχείο
  • 1918, Χ.χ.

Αντίγραφα φωτογραφιών με τοπικές ενδυμασίες της Μικράς Ασίας.
α-β) χ.χ.
Κρώμνη Τραπεζούντας
γ) χ.χ.
Μάκρη Λυκίας
δ) 1918
Ισαάκ και Φεβρωνία Σινανόγλου από τη Σκόπη της Καισάρειας.