Οργανώσεις, Πολιτικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Οργανώσεις, Πολιτικές

Equivalent terms

Οργανώσεις, Πολιτικές

Σχετικοί όροι

Οργανώσεις, Πολιτικές

1 Αρχειακή περιγραφή results for Οργανώσεις, Πολιτικές

1 results directly related Exclude narrower terms

Πολιτικό Μικρασιατικό Κέντρο

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 247
  • Αρχείο
  • 1924-1951

Δύο Βιβλία Πρακτικών του Πολιτικού Μικρασιατικού Κέντρου (Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 1924-1927 και 1929-1951).

Πολιτικό Μικρασιατικό Κέντρο