Πρόσφυγες - Λέσβος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Πρόσφυγες - Λέσβος

Equivalent terms

Πρόσφυγες - Λέσβος

Σχετικοί όροι

Πρόσφυγες - Λέσβος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πρόσφυγες - Λέσβος

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Σωματείων Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

  • GR GSA-LES_JUS018.S05
  • Αρχείο
  • 1923-1936

Λίστες με ονόματα ιδρυτών, καταστατικά ίδρυσης, αιτήσεις έγκρισης καταστατικού και πρακτικά συνελεύσεων.

Πρωτοδικείο Μυτιλήνης