Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μαγνησίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-MAG

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Μαγνησίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Μαγνησίας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μαγνήτων 141 & Σπ. Σπυρίδη

Τοποθεσία

Βόλος

Περιοχή

Μαγνησία

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

382 21

Τηλέφωνο

24210-45833, 24210-72578

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Tα ΓΑΚ - Αρχεία N. Μαγνησίας ιδρύθηκαν το 1972 με πρωτοβουλία του επιστημονικού σωματείου του Βόλου "Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών" (έτος ίδρυσης 1971). Από τον Σεπτέμβριο του 1988 λειτουργούν ως περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών αρχείων του Κράτους.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μαγνήτων 141 & Σπ. Σπυρίδη
Βόλος, Μαγνησία
GR 382 21