Μέρος EDU140 - Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

Γενικός Έλεγχος σχολικών ετών 1929/30 – 1930/31 Εξώφυλλο Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 1 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 1 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 2 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 2 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 3 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 3 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 4 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 4 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 5 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 5  (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 6 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 6 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 7 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 7 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 8 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 8 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 9 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 9 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1929/30, σελ. 10 (2) Βιβλίο ιστορίας του σχολείου με πληροφορίες για την ίδρυση και τη λειτουργία του από το 1924, εξώ... Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ 3. Πληροφορίες για αρχική στέγαση, ανέγερση του διδακτηρίου το ... Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 4. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, ... Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, σελ. 5. Πληροφορίες για επισκευές και προσθήκες, αγορά εξοπλισμού, ...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GRGSA-MAG EDU140

Τίτλος

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

Χρονολογία(ες)

  • 1929-1948 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Πέντε (5) Βιβλία σχολείου, χαρτώο υπόστρωμα

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (νυν 1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας) είναι το πρώτο σχολείο που χτίστηκε στη Ν. Ιωνία στις αρχές της 10ετίας του ’30. Σαν σχολείο όμως λειτούργησε για πρώτη φορά ως 1ο τετρατάξιο προσφυγικό αρρένων και 1ο Τριτάξιο Προσφυγικό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου το 1924 σε δύο διώροφα οικήματα στα ανατολικά της σημερινής Ευαγγελίστριας, αριστερά και δεξιά της οδού Τενέδου στην περιοχή που ακόμη και σήμερα είναι γνωστή με την ονομασία Τζαμαλιώτικα.
Το σχολείο έφερε επίσημα το χαρακτηρισμό “προσφυγικό” ως το 1929. Από το σχολικό έτος 1929-1930 μετονομάστηκαν όλα τα σχολεία του Βόλου και έπαψε να ισχύει ο διαχωρισμός σε αρρένων και θηλέων και έγιναν όλα πλέον μικτά. Έτσι το 1ο τετρατάξιον προσφυγικό αρρένων Βόλου και το 1ο Προσφυγικό Θηλέων μετονομάστηκαν σε 7ο τετρατάξιο σχολείον.
Τα οικήματα που στέγαζαν τα προσφυγικά σχολεία δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Οι πρόσφυγες του προσφυγικού συνοικισμού, με τους συνδέσμους που έχουν δημιουργήσει, αρχίζουν να πιέζουν την κυβέρνηση Βενιζέλου για την οικοδόμηση νέων σύγχρονων διδακτηρίων. Έτσι τον Οκτώβριο του 1930 επισκέπτεται τον Βόλο ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου και επιλαμβάνεται του θέματος. Έτσι, την ίδια χρονιά ο Δήμος Παγασών παραχώρησε οικόπεδα αξίας 200.000 δραχμών για την ανέγερση σχολείων στο συνοικισμό και ενός άλλου τετρατάξιου στη συνοικία του Αναύρου.
Ο ερχομός του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου στις 18 Μαρτίου 1931 στο συνοικισμό ήταν καθοριστικός για την εξέλιξη του θέματος. Οι πρόσφυγες τον υποδέχτηκαν στην πλατεία της Ευαγγελίστριας, μπροστά στα δυο διώροφα σχολεία. Εκεί ο διευθυντής Νικόλαος Ευσταθιάδης παρουσίασε την κατάσταση και ζήτησε νέα σχολεία.
Η κατασκευή άρχισε σύντομα και στη διάρκεια του σχολικού έτους 1932-1933 έγινε η μεταφορά των μαθητών. Το κτήριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτριου Κλάψη. Ήταν ένα σπουδαίο έργο για την εποχή του, ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα σχολεία της χώρας.
Στη Γενική Έκθεση του σχολείου κατά το σχολικό έτος 1950- 1951 αναφέρεται ότι το κτήριο είναι διώροφο και λιθόκτιστο και πληροί όλους τους όρους υγιεινής και παιδαγωγικής. Όλη η έκταση της περιοχής του είναι 10.000 τ.μ. Το διδακτήριο διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή.
Φορέας Παράδοσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου.
ΑΒΕ 685.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γενικοί Έλεγχοι (Β. 1, 1929/30-1930/31, 2, 1931/32)
Μαθητολόγιο (Β. 15, 1930/31-1931/32)
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (Β. 64, 1927-1948)
Ιστορίας του σχολείου (Β. 63, τμήμα)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/7-u-u-1

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2020-10-22

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών