Αρχείο EDU47 - Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 8 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 8 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 9 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 9 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 10 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 10 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 11 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 11 (2) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 12 (1) Γενικός Έλεγχος του σχολικού έτους 1922/23, σελ 12 (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG EDU47

Τίτλος

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1898-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Τέσσερα (4) Βιβλία σχολείου, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Το σχολείο ιδρύθηκε ως 2ο Τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου και από το σχολικό έτος 1929/30 (με τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929) μετονομάστηκε σε 6ο (Μικτό) Δημοτικό Σχολείο Βόλου.
Κατά το σχ. έτ. 1929/30 συγχωνεύτηκε σε αυτό ένα προσφυγικό διτάξιο σχολείο, που είχε ιδρυθεί με το ΦΕΚ 142/9.6.1925, τ. Α΄, όπου φοιτούσαν κυρίως μαθητές πρόσφυγες από τη Νικομήδεια και την Καππαδοκία.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή.
Παράδοση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, ΑΒΕ 017.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γενικοί Έλεγχοι (Β. 1-2, 1898/99-1928/29)
Μαθητολόγια (Β. 3-4, 1898/99-1928/29)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-10-22

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες