Μέρος MUN1.1 - Αρχείο Δήμου Βόλου (πρώην Παγασών)

Πιστοποιητικό του «Συνδέσμου προσφύγων Νικομηδείας» που βεβαιώνει την προσφυγική καταγωγή της αιτ... Πιστοποιητικό του «Συλλόγου προσφύγων Θρακών “Η Προποντίς”», που βεβαιώνει την προσφυγική καταγωγ... Πιστοποιητικό του «Παμπροσφυγικού Συνδέσμου Βόλου» που βεβαιώνει την προσφυγική καταγωγή και την ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG MUN1.1

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Βόλου (πρώην Παγασών)

Ημερομηνία(ες)

 • 1925-1939 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Δώδεκα (12) Φάκελοι (αρ. τεκμηρίων 2.269),
χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1883 -)

Administrative history

Ο Δήμος Παγασών (σημ. Βόλου) ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαρτίου 1883 (ΦΕΚ 126: «Περί της εις Δήμους διαιρέσεως της εν τω νομώ Λαρίσης επαρχίας Βόλου»).
Με το ΦΕΚ 188Α/19.08.1954 ο Δήμος Παγασών μετονομάστηκε σε Δήμο Βόλου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Δήμος Βόλου
ΑΒΕ: 001

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Υποαρχείο Δημοτολογίου
Σειρά: Προσφυγικοί Σύλλογοι
Η σειρά περιλαμβάνει Πιστοποιητικά μελών γυναικών προσφύγων πρώτης γενιάς και Αιτήσεις Εγγραφής (Πολιτογράφησής) τους στο Δημοτολόγιο του Δήμου Παγασών, καθώς και Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας – καταγωγής γυναικών προσφύγων από τους Προσφυγικούς Συλλόγους που είχαν ιδρυθεί στην πόλη.

Περιλαμβάνονται οι εξής σύλλογοι:

 1. Μικρασιατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Βόλου «Η Αλληλεγγύη» (1925-1939, τεκμ. 897)
 2. Σύλλογος Νικομηδείων (1926-1937, τεκμ. 284)
 3. Θρακικός Σύλλογος Βόλου «Η Προποντίς» (1929-1939, τεκμ. 160)
 4. Σύνδεσμος Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος «Ο Αλύτρωτος 1922» (1929, τεκμ. 3)
 5. Ένωσις Προσφύγων Καϊστρίου Πεδίου (1928-1939, τεκμ. 117)
 6. Παμπροσφυγικός Σύνδεσμος Βόλου (1929-1934, τεκμ. 205)
 7. Σύλλογος Αρμενίων Προσφύγων Βόλου (1928, τεκμ. 3)
 8. Σύλλογος «Νέα Ιωνία Βόλου» (1928-1930, τεκμ. 13)
 9. Σύλλογος Προσφύγων Καππαδοκίας Βόλου (1928-1939, τεκμ. 420)
 10. Σύνδεσμος εκ Βουλγαρίας Προσφύγων «Η Ανατολική Ρωμυλία» (1930-1935, τεκμ. 44)
 11. Προσφυγική Ένωσις Τέρμα Ιωλκού (1932-1939, τεκμ. 113)
 12. Ένωσις Νέας Ιωνίας Βόλου (1937-1939, τεκμ. 10).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-4525.

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-10-19

Γλώσσα(ες)

 • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης