Αρχείο BUS16 - Αρχείο Εμπορικής Εταιρείας Εμφιετζόγλου

Η σελίδα 44 του Κατάστιχου με καταγραφές λογαριασμών των ετών 1916-1920 Η σελίδα 45 του Κατάστιχου με καταγραφές λογαριασμών των ετών 1916-1920

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG BUS16

Τίτλος

Αρχείο Εμπορικής Εταιρείας Εμφιετζόγλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1892-1927 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

21 κιτάπια και κατάστιχα, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Τα κιτάπια και κατάστιχα σε καραμανλίδικη γραφή βρέθηκαν και παραδόθηκαν στα ΓΑΚ Μαγνησίας από τον εκπαιδευτικό και φιλίστορα Κώστα Πατρίκο. ΑΒΕ 619.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Κιτάπια και κατάστιχα εμπορικής επιχείρησης σε καραμανλίδικη γραφή από το 1892 έως το 1927.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Τουρκικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Καραμανλίδικη γραφή

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-11-13

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης