Αρχείο EDU1 - Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Εξώφυλλο του Μαθητολογίου των σχολικών ετών 1922/23 – 1923/24 Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 9 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 9 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 10 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 10 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 11 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 11 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 12 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1922/23 σελ. 12 (2) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1923/24 σελ. 16 (1) Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1923/24 σελ. 16 (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG EDU1

Τίτλος

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1898-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Επτά (7) Βιβλία σχολείου, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1882 - 1929)

Administrative history

Το σχολείο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1882 ως Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Βόλου (ΦΕΚ 142/22.10.1882) και από το σχολικό έτος 1929-1930 (με τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929) μετονομάστηκε σε 1ο (Μικτό) Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Τα σχολικά έτη 1922/23 και 1923/24 το ποσοστό των προσφύγων μαθητών ανερχόταν στο 32,1% και 26,5% του μαθητικού του δυναμικού αντίστοιχα, λόγω της εγκατάστασης των προσφύγων στις καπναποθήκες και στα σχολεία της συνοικίας Μεταμόρφωσης, όπου βρισκόταν το 1ο Αρρένων.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή.
Φορέας παράδοσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.
ΑΒΕ 006.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γενικοί Έλεγχοι (Β. 1-2, 1898/99-1928/29), Μαθητολόγια (Β. 3-7, 1898/99-1927/28)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-10-22

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης