Μέρος JUS2.4, 2.6 - Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

Aναγνώριση του  σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων “Η Αλληλεγγύη”» (1) Aναγνώριση του σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων “Η Αλληλεγγύη”»  (2) Aναγνώριση του σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων “Η Αλληλεγγύη”» (3) Aναγνώριση του σωματείου «Σύλλογος Νικομηδείων» (1) Aναγνώριση του σωματείου «Σύλλογος Νικομηδείων» (2) Aναγνώριση του σωματείου «Σύλλογος Νικομηδείων» (3) Aναγνώριση του σωματείου «Θρακικός Σύλλογος Βόλου “Η Προποντίς”» (1) Aναγνώριση του σωματείου «Θρακικός Σύλλογος Βόλου “Η Προποντίς”» (2) Aναγνώριση του σωματείου «Μικρασιατική Ένωσις» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Μικρασιατική Ένωσις» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Μικρασιατική Ένωσις» (3) Αναγνώριση του σωματείου «Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων Βόλου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων Βόλου» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Μικρασιατική Ένωσις Σκιάθου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Μικρασιατική Ένωσις Σκιάθου» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Σύνδεσμος Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος “Ο Αλύτρωτος 192... Αναγνώριση του σωματείου «Σύνδεσμος Προσφύγων Βιλαετίου Προύσσης και Προποντίδος “Ο Αλύτρωτος 192... Αναγνώριση του σωματείου «Σύλλογος προσφύγων Εγγλεζονησίου και Βρυούλων “Ο Άγιος Νικόλαος”» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Σύλλογος προσφύγων Εγγλεζονησίου και Βρυούλων “Ο Άγιος Νικόλαος”» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις προσφύγων Καϊστρίου πεδίου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις προσφύγων Καϊστρίου πεδίου» (2) Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων “Η Αλληλεγγύ... Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Προσφύγων “Η Αλληλεγγύ... Αναγνώριση του σωματείου «Παμπροσφυγικός Σύνδεσμος Βόλου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Παμπροσφυγικός Σύνδεσμος Βόλου» (2) Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου «Γυμναστικός Σύλλογος προσφύγων Βόλου» (1) Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου «Γυμναστικός Σύλλογος προσφύγων Βόλου» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Νέα Ιωνία Βόλου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Νέα Ιωνία Βόλου» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις Προσφύγων Αγριάς “Η Αλληλοβοήθεια” (1) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις Προσφύγων Αγριάς “Η Αλληλοβοήθεια” (2) Αναγνώριση του σωματείου «Σωματείον Παραγκούχων Πλατείας Ρήγα Φεραίου “Ο Ρήγας Φεραίος”» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Σωματείον Παραγκούχων Πλατείας Ρήγα Φεραίου “Ο Ρήγας Φεραίος”» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Σωματείον Παραγκούχων Πλατείας Ρήγα Φεραίου “Ο Ρήγας Φεραίος”» (3) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις Καϊστρίου Πεδίου» (1) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις Καϊστρίου Πεδίου» (2) Αναγνώριση του σωματείου «Ένωσις Καϊστρίου Πεδίου» (3)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG JUS2.4, 2.6

Τίτλος

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1914-1932 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Εκατόν τριάντα (130) τόμοι, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1881 -)

Administrative history

Το Πρωτοδικείο Βόλου ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του Γεωργίου Α΄ στις 3 Νοεμβρίου 1881.
Το σύνολο του σωζόμενου αρχείου του μέχρι το 1972 φυλάσσεται στα ΓΑΚ Μαγνησίας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή. Φορέας παράδοσης: Πρωτοδικείο Βόλου.
ΑΒΕ: 214.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Στη Σειρά «Πολιτικές Αποφάσεις» περιλαμβάνονται Αποφάσεις ίδρυσης, τροποποίησης και διάλυσης Σωματείων από το 1914 (Ν. 281/1914: ιδρυτικός νόμος σωματείων) έως το 1932 (από το 1933 κι έπειτα βλ. «Πρωτοδικείο Βόλου, Σειρά: Σωματεία»).
Ειδικότερα, περιλαμβάνει Πολιτικές Αποφάσεις του Πρωτοδικείου Βόλου για την αναγνώριση της ίδρυσης, τροποποίησης και διάλυσης Προσφυγικών Σωματείων και Συλλόγων:
Τόμοι 1-107 (1914-1930), και
Τόμοι 1-23 (1931-1932).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-u-1373 και https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/ybsr-xc8x-e3z7

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης