Μέρος ADM1.1 - Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Βόλου

Ο Αθανάσιος Ετμεκτζόγλου ζητά τη μεσολάβηση του Επιμελητηρίου για την απαλλαγή από δημοτικό φόρο,... Ο Αθανάσιος Ετμεκτζόγλου ζητά τη μεσολάβηση του Επιμελητηρίου για την απαλλαγή από δημοτικό φόρο,... Ο «ΣύλλογοςΦορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» ενημερώνει το Επιμελητήριο ότι τα ... Ο «Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» επισημαίνει στον λιμενάρχη Βόλου ... Ο «ΣύλλογοςΦορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» επισημαίνει στον λιμενάρχη Βόλου τ... Ο «Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» επικαλούμενος ανταγωνισμό με το σ... Διαβιβαστικό του «Συλλόγου Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» προς το Επιμελητήρ... Ονομαστικός κατάλογος μελών του «Συλλόγου Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”», όπ... Ονομαστικός κατάλογος μελών του «Συλλόγου Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”», όπ... Ο «Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» ζητά την παρέμβαση του Επιμελητηρ... Ο «Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”» ζητά την παρέμβαση του Επιμελητηρ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG ADM1.1

Τίτλος

Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Βόλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1930-1966 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Δύο (2) Φάκελοι, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1918 - 1988)

Administrative history

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Νοεμβρίου 1918 (με την υπογραφή του Βασιλέως Αλεξάνδρου και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κωνσταντίνου Σπυρίδη στο ΦΕΚ 241 της 18/11/1918), με το οποίο ιδρύονταν ταυτόχρονα και τα Επιμελητήρια Καλαμάτας, Ηρακλείου, Κοζάνης και Καβάλας. Ήταν το πρώτο από τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1919, έχοντας την εποπτεία όλης της περιοχής της Θεσσαλίας.
Στους καταστατικούς σκοπούς του επιμελητηριακού θεσμού ήταν η προστασία και προαγωγή των εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων της περιφέρειάς τους και η συνεργασία με το κράτος.
Από την αρχή το Επιμελητήριο με τις εκάστοτε διοικήσεις και τους διευθυντές του αποτέλεσε έναν ισχυρό μοχλό ανάδειξης των θεμάτων της τοπικής οικονομίας, ενημερώνοντας την πολιτεία με εισηγήσεις και υπομνήματα, προωθώντας προτάσεις και λύσεις και αποτελώντας έναν σοβαρό θεσμικό συνομιλητή και σύμβουλό της. Επίσης, έδωσε έμφαση στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση των προϊόντων τους σε εκθέσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, και άλλες. Σε όλο το διάστημα της αδιάλειπτης λειτουργίας του, το ΕΒΕΒ έχει συνδεθεί με κάθε σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό γεγονός της Μαγνησίας, παρακολουθώντας, συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής.
Από το 1920, το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, κυκλοφόρησε την περιοδική έκδοση το «Δελτίον» ανελλιπώς μέχρι το 1940, οπότε διακόπηκε λόγω του πολέμου, για να επανεκδοθεί το 1965.
Από την ίδρυσή του το ΕΒΕΒ διέθετε τέσσερα τμήματα: εμπορικό, βιοτεχνικό, καπνεμπορικό και βιομηχανικό. Αργότερα το καπνεμπορικό εντάχθηκε στο Γραφείο Προστασίας Καπνού. Από νωρίς όμως υπήρξαν αντιπαραθέσεις ανάμεσά τους που οδήγησαν στην αυτονόμηση του επαγγελματικού και βιοτεχνικού τμήματος και τη δημιουργία το 1925 του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου, με σκοπό την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των επαγγελματικών, χειροτεχνικών και βιοτεχνικών τάξεων.
Τον Μάιο του 1988, σε εφαρμογή του νόμου 1748/88, ΦΕΚ 24/8.1.1988, τα δύο Επιμελητήρια συγχωνεύτηκαν και αποτέλεσαν το Επιμελητήριο Μαγνησίας.
Το αρχείο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου (1925-1988) δεν έχει ακόμη παραδοθεί στα Γ.Α.Κ. Μαγνησίας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκ. 872 «Αλληλογραφία για θέματα φόρων», 1928-1948:
Ορισμένα έγγραφα του φακέλου αφορούν τη βιομηχανική επιχείρηση-μεταξουργείο «Υιοί Α. Ετμεκτζόγλου» που ιδρύθηκε το 1924 στη Νέα Ιωνία Βόλου από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες Γεώργιο και Αθανάσιο Ετμεκτζόγου. Η πλειοψηφία του προσωπικού ήταν «άποροι γυναίκες πρόσφυγες».

Φάκ. 876 «Λιμενικά», 1930-1939:
Ορισμένα έγγραφα αφορούν θέματα λιμενεργατών και φορτοεκφορτωτών στο λιμάνι του Βόλου. Ανάμεσά τους έγγραφα του «Συλλόγου Φορτοεκφορτωτών Συσκευαστών Βόλου “Άγιος Γεώργιος”», του οποίου τα μέλη ήταν πρόσφυγες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-u-u-420

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης