Μέρος BUS9 - Αρχείο Οίκου Παπαγεωργίου

Αλφαβητικός Κατάλογος υπαλλήλων με προσωπικά στοιχεία (όνομα πατρός, έτος και τόπος γέννησης, διε... Αλφαβητικός Κατάλογος υπαλλήλων με προσωπικά στοιχεία (όνομα πατρός, έτος και τόπος γέννησης, διε... "Βιβλίο Πληρωμής Προσωπικού Εργοστασίου Γυναικών Αρχόμενον από 1ης Νοεμβρίου 1925" Βιβλίο Πληρωμής Προσωπικού Εργοστασίου Γυναικών. Απόσπασμα από τις πληρωμές μηνός Μαΐου 1926 (από... Βιβλίο Πληρωμής Προσωπικού Εργοστασίου Γυναικών. Απόσπασμα από τις πληρωμές μηνός Μαΐου 1926 (από...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG BUS9

Τίτλος

Αρχείο Οίκου Παπαγεωργίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1924-1930 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Επτά (7) βιβλία, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1905 - 196;)

Administrative history

Η κλωστοϋφαντουργία Παπαγεωργίου ιδρύθηκε στο Βόλο το 1905 από τον Στυλιανό Παπαγεωργίου ως ιδιωτική επιχείρηση . Το 1923 η επιχείρηση στηρίχτηκε στη συνεργασία των γιών του Στυλιανού Γ. Παπαγεωργίου και του γαμπρού του Δ. Εκουκουμπέκης. Στη μεταπολεμική περίοδο η επιχείρηση λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και πέτυχε ιδιαίτερα κέρδη παρά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή (ανεργία, πρόσφυγες). Ξεκίνησε με 15 αργαλειούς και με προσωπικό 20 μόλις ατόμων. Στις επόμενες δεκαετίες αναπτύχθηκε σε κτήρια, μηχανήματα, παραγωγή και προσωπικό. Οι νέες εγκαταστάσεις αποπερατώθηκαν το 1932, το 1938 η ετήσια παραγωγή είχε φθάσει τα 1.350.000 μέτρα μάλλινο ύφασμα, ενώ μεταπολεμικά και μετά την ανασυγκρότηση αποκτήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός και δημιουργήθηκε έως και οικισμός για το προσωπικό, το οποίο έφθασε για ένα διάστημα τα 2.200 άτομα. Το 1960 η βιομηχανία θεωρείται η μεγαλύτερη κλωστοϋαντουργική επιχείρηση στην επαρχία και η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα ώς αναφορά τον βιομηχανικό εξοπλισμό της. Η φθίνουσα πορεία για το εργοστάσιο άρχισε μετά το 1960 και οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Εντοπίστηκε και παραλήφθηκε από το προσωπικό των Γ.Α.Κ. μετά από προφορική έγκριση των σημερινών απογόνων. ΑΒΕ 126.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Μητρώα Προσωπικού (Β. 77, 89, 209, χ.χ.), Πληρωμής γυναικών εργοστασίου (Β. 78, 1925-1926, Β. 160, 1926), Ημερομισθίων Μηχανουργείου (Β. 177, 1928-1929), Πληρωμών (Β. 213, 1929-1930)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/dx4z-9a7n-y334

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-11-13

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες