Αρχείο EDU139 - Αρχείο 1ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου (4τάξιο)

Μαθητολόγιο του σχολικού έτους 1924/25 (1): Χειρόγραφο σημείωμα με αναφορά στον πρώτο Διευθυντή κ... Μαθητολόγιο του σχολικού έτους 1924/25 (2) Μαθητολόγιο του σχολικού έτους 1924/25 (3) Μαθητολόγιο του σχολικού έτους 1924/25 (4) Μαθητολόγιο του σχολικού έτους 1924/25 (5)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MAG EDU139

Τίτλος

Αρχείο 1ου Προσφυγικού Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βόλου (4τάξιο)

Ημερομηνία(ες)

  • 1924-1927 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Δύο (2) Βιβλία σχολείου, χαρτώο υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1924 - ;)

Administrative history

Από τα πρώτα οικήματα που παραδόθηκαν το 1924 στους πρόσφυγες, στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, ήταν και δυο διώροφα στα ανατολικά του σημερινού ναού της Ευαγγελίστριας, στην περιοχή που ακόμη και σήμερα είναι γνωστή με την ονομασία «Τζαμαλιώτικα», όπου στεγάστηκαν τα πρώτα σχολεία για τα παιδιά των προσφυγικών οικογενειών. Στο ένα από αυτά λειτούργησε, από το σχολικό έτος 1924/25, με 227 μαθητές, το 1ο Τετρατάξιο Προσφυγικό Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, ο «πρόγονος», μαζί με το 1ο Προσφυγικό Θηλέων, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου αρχικά, του σημερινού 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας (το κτήριο σώζεται και σήμερα ως ιδιωτική κατοικία). Τη Διεύθυνση του σχολείου ανέλαβε ο Νικόλαος Ευσταθιάδης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή.
Φορέας παράδοσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου.
ΑΒΕ 685.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ένας (1) Γενικός Έλεγχος, σχ. έτ. 1924/25-1926/27
Ένα (1) Μαθητολόγιο, σχ. έτ. 1924/25-1926/27

Στη στήλη «Τόπος γεννήσεως» του Μαθητολογίου ο ερευνητής μπορεί να διαβάσει περιοχές της Μικράς Ασίας από τις οποίες κατάγονταν οι μαθητές (Εγγλεζονήσι, Νικομήδεια, Αϊβαλί, Θείρα, Σμύρνη κ.ά), ενώ στη στήλη «Επάγγελμα πατρός» να αντλήσει πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των προσφυγόπαιδων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στην πρώτη σελίδα του Μαθητολογίου αναγράφονται τα ονόματα του Διευθυντή (Νικόλαος Ευσταθιάδης) και των πρώτων διδασκαλισσών, οι οποίες είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη: «Δέσποινα Αναστασιάδου, απόφοιτος Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης, Ιουλία Ζαχαροπούλου, απόφοιτος Ομηρείου Παρθεναγωγείου Σμύρνης, Αγαθονίκη Τριανταφυλλίδου, απόφοιτος Ζαππείου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως».

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020-10-22

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης