Εμφανίζει 2889 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Με ψηφιακά αρχεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

«Γενική παράστασις σχεδίου Νέας Σμύρνης».

Σειρά "Διαγράμματα", φάκ. 116/7.
Γενική παράσταση του σχεδίου της Νέας Σμύρνης, στην οποία διακρίνεται ο χώρος του γυμναστηρίου και των σχολείων πλησίον, καθώς και το θέατρο.

«Δήλωσις Εκκαθαρίσεως» του Γρηγορίου Παρασκευά Χουρσίτογλου περιοχής Μισθί Νίγδης

Έγγραφο της «Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνο-Τουρκικών Πληθυσμών», με τίτλο: «Δήλωσις Εκκαθαρίσεως» (περιοχή: Μισθί Νίγδης). Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο «Γρηγόριος Παρασκευά Χουρσίτογλου»

«Κτηματογράφησις Προσφυγικού Συνοικισμού Ν. Φιλαδελφείας»

Κιβώτιο 116, φ. 2, σειράς Διαγραμμάτων: «Φάκελος Διαγραμμάτων Συνοικισμού Νέας Φιλαδέλφιας»

Διάγραμμα υπ' αριθ. 120, «Κτηματογράφησις Προσφυγικού Συνοικισμού Ν. Φιλαδελφείας». Διακρίνεται χώρος σχολείου, πλατεία εκατέρωθεν της οδού Τατοΐου και το «Γυμναστήριον Α.Ε.Κ.».

«Κτηματολογικόν Διάγραμμα Θέσεως Γέροντα παρά τον Ποδονύφτην Αθηνών»

Κιβώτιο 90, φ. 4, σειράς Απαλλοτριώσεων
«Φάκελος απαλλοτριώσεως Εκτάσεως 3451 εν Αθήναις εις θέσιν Ποδονύφτη, αριθμός 37»

«Κτηματολογικόν Διάγραμμα Θέσεως Γέροντα παρά τον Ποδονύφτην Αθηνών», (blueprint). Η έκταση του Δημοσίου συνόρευε με αγρούς και καλλιέργειες αμπελιών.

«Σχεδιάγραμμα οικοπέδων του Αστικού Προσφυγικού Συνεταιρισμού Χαλκηδών (Περιοχή Ν. Φιλαδελφείας)»

Κιβώτιο 94, φ. 3, σειράς απαλλοτριώσεων.
«Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 825 στην Αθήνα στην θέση Ποδονύφτη, αριθμός 389»

Διάγραμμα υπ' αριθ. 168, «Σχεδιάγραμμα οικοπέδων του Αστικού Προσφυγικού Συνεταιρισμού Χαλκηδών (Περιοχή Ν. Φιλαδελφείας)», μεταξύ του ρεύματος Ποδονίφτη και της οδού Αθηνών-Τατοΐου.

«Τοπογραφικόν Διάγραμμα Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού Νέα Χαλκηδών»

Κιβώτιο 94, φ. 3, σειράς απαλλοτριώσεων.
«Φάκελος απαλλοτριώσεως εκτάσεως 825 στην Αθήνα στην θέση Ποδονύφτη, αριθμός 389»

«Τοπογραφικόν Διάγραμμα Αστικού Προσφυγικού Συνοικισμού Νέα Χαλκηδών», σε ριζόχαρτο, όπου διακρίνεται το ρέμα Ποδονίφτη και ο ομώνυμος συνοικισμός (σημερινή Νέα Φιλαδέλφεια).

«Τοπογραφικόν Διάγραμμα Νέας Σμύρνης»

Τοπογραφικό διάγραμμα του συνοικισμού της Νέας Σμύρνης, όπου διακρίνονται οι τοποθεσίες της παλαιάς και της νέας απαλλοτρίωσης.

Oνομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών του Β’ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Διακομιδής, 1-3/1919 [1]

Α’ Σώμα Στρατού, Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, ονομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών, 1-3/1919, Σμύρνη 25/1/1920 (υπογράφειο ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Ν. Σμαπρούνης Τρίκορφος)

Oνομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών του Β’ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Διακομιδής, 1-3/1919 [2]

Α’ Σώμα Στρατού, Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, ονομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών, 1-3/1919, Σμύρνη 25/1/1920 (υπογράφειο ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Ν. Σμαπρούνης Τρίκορφος)

Oνομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών του Β’ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Διακομιδής, 1-3/1919 [3]

Α’ Σώμα Στρατού, Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής, ονομαστική κατάσταση νεκρών στρατιωτών, 1-3/1919, Σμύρνη 25/1/1920 (υπογράφειο ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Ν. Σμαπρούνης Τρίκορφος)

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία. Απευθύνονται στην Εκτιμητική επιτροπή κοινότητος Κεμερίου και πέριξ και στη δευτεροβάθμια επιτροπή Κυδωνιών

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία. Απευθύνονται στην Εκτιμητική επιτροπή κοινότητος Κεμερίου και πέριξ και στη δευτεροβάθμια επιτροπή Κυδωνιών

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία

Έγγραφα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Δούκα στην Μικρά Ασία. Απευθύνονται στην Εκτιμητική επιτροπή κοινότητος Κεμερίου και πέριξ και στη δευτεροβάθμια επιτροπή Κυδωνιών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 2889