Συλλογή - Συλλογή εγγράφων Ανταλλαξίμων

Πιστοποιητικό γάμου της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμυρνης Ενδεικτικό και άδεια διδασκαλίας από την Ιερά Μητρόπολη Καισαρείας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή εγγράφων Ανταλλαξίμων

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Οι Ανταλλάξιμοι έφεραν μαζί τους έγγραφα που χρονολογούνται από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Κατά την περίοδο συλλογής του υλικού του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τα έγγραφα αυτά κατατέθηκαν από τους πληροφορητές πρόσφυγες ως δωρεά προς το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Τα έγγραφα έχουν εκδοθεί από εκκλησιαστικές ή κοσμικές αρχές και περιλαμβάνουν πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμου καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας, φιρμάνια, έντυπα εκπαιδευτηρίων και νοσοκομείων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Τουρκικά

Γραφή του υλικού

  • Ελληνικό

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Περιλαμβάνονται έγγραφα σε καραμανλίδικη γραφή

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής του Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες