Αρχείο - Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας (Χαρτογρ. 7)

Χάρτης της περιοχής της Σμύρνης Χάρτης της περιοχής της Φιλαδέλφειας Χάρτης της περιοχής Αϊδινίου - Ντενιζλί Χάρτης της περιοχής της Ποντοηράκλειας Χάρτης της περιοχής του Καραμάν Χάρτης της περιοχής της Καισαρείας Χάρτης της περιοχής Ουλού Κισλά - Νίγδης Χάρτης της περιοχής του Αφιόν Καραχισάρ Χάρτης της περιοχής της Μερζεφούνης Χάρτης της περιοχής του Δορυλαίου (Εσκί-Σεχίρ) Χάρτης της περιοχής της Νικομήδειας Χάρτης της περιοχής της Προύσας Χάρτης της περιοχής της Συναού (Simav)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας (Χαρτογρ. 7)

Ημερομηνία(ες)

  • 1920-1921 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 χάρτες λινοπανόδετοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Είδος εισαγωγής: Αγορά
Φορέας παράδοσης: Κ. Σπανός,
Ημερομηνία εισαγωγής: 1990-06-11
ΑΒΕ: 845

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας.

  1. Αφιόν Καραχισάρ (έκδ. Πρόχειρος, χ.χ.),
  2. Προύσα (Δεκέμβριος 1920),
  3. Φιλαδέλφεια, Σύναος (Σιμάβ), Νικομήδεια (Ismid), Σμύρνη (Ιανουάριος 1921),
  4. Δορύλαιον (Εσκί - Σεχίρ), Σπάρτη, Ακ- Σεχίρ, Κυδωνιές (Αιβαλί), Αλικαρνασσός, Αϊδίνιον-Ντενιζλί, Ζιβρί-Χισάρ, Σινώπη, Bilejik (Φεβρουάριος 1921),
  5. Μπέι - Σεχίρ, Ποντοηράκλεια, Μπόλι, Άγκυρα, Καραμάν, Σεβερέκ (Μάρτιος 1921),
  6. Καισάρεια, Τοκάτη, Μερζιφούντα (Απρίλιος 1921)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Από τον τύπο της στάχωσης και των ενδείξεων συνάγεται ότι πρόκειται πιθανότατα για χάρτες της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης