Αρχείο - Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας (Χαρτογρ. 7)

Χάρτης της περιοχής της Σμύρνης Χάρτης της περιοχής της Φιλαδέλφειας Χάρτης της περιοχής Αϊδινίου - Ντενιζλί Χάρτης της περιοχής της Ποντοηράκλειας Χάρτης της περιοχής του Καραμάν Χάρτης της περιοχής της Καισαρείας Χάρτης της περιοχής Ουλού Κισλά - Νίγδης Χάρτης της περιοχής του Αφιόν Καραχισάρ Χάρτης της περιοχής της Μερζεφούνης Χάρτης της περιοχής του Δορυλαίου (Εσκί-Σεχίρ) Χάρτης της περιοχής της Νικομήδειας Χάρτης της περιοχής της Προύσας Χάρτης της περιοχής της Συναού (Simav)

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας (Χαρτογρ. 7)

Χρονολογία(ες)

  • 1920-1921 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

6 χάρτες λινοπανόδετοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Είδος εισαγωγής: Αγορά
Φορέας παράδοσης: Κ. Σπανός,
Ημερομηνία εισαγωγής: 1990-06-11
ΑΒΕ: 845

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Χάρτες περιοχών της Μικράς Ασίας.

  1. Αφιόν Καραχισάρ (έκδ. Πρόχειρος, χ.χ.),
  2. Προύσα (Δεκέμβριος 1920),
  3. Φιλαδέλφεια, Σύναος (Σιμάβ), Νικομήδεια (Ismid), Σμύρνη (Ιανουάριος 1921),
  4. Δορύλαιον (Εσκί - Σεχίρ), Σπάρτη, Ακ- Σεχίρ, Κυδωνιές (Αιβαλί), Αλικαρνασσός, Αϊδίνιον-Ντενιζλί, Ζιβρί-Χισάρ, Σινώπη, Bilejik (Φεβρουάριος 1921),
  5. Μπέι - Σεχίρ, Ποντοηράκλεια, Μπόλι, Άγκυρα, Καραμάν, Σεβερέκ (Μάρτιος 1921),
  6. Καισάρεια, Τοκάτη, Μερζιφούντα (Απρίλιος 1921)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Από τον τύπο της στάχωσης και των ενδείξεων συνάγεται ότι πρόκειται πιθανότατα για χάρτες της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών