Μέρος GRGSA-CYC_EDU005.01 - Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμουπόλεως

Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1) Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2) Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (3) Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (4) Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (1) Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Ερμούπολης (2) Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1) Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2) Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (1) Μαθητολόγιο Β΄Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ερμούπολης (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-CYC_EDU005.01

Τίτλος

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμουπόλεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1914 - 1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 κατάστιχα (φακ. 2, 3, 4, 18)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Ιδρύθηκε το 1838 και στεγάστηκε σε κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Λοχαγό W. von Weiler. Το κτίριο αρχικά ήταν χωρισμένο σε δύο ίδια περίπου, αλλά ανεξάρτητα τμήματα και περιλάμβανε δύο σχολεία: ένα για τα αγόρια και ένα για τα κορίτσια. Το κτίριο καταστράφηκε με τους βομβαρδισμούς του 1944. Στη συνέχεια επισκευάστηκε και συνεχίζει να λειτουργεί έως και σήμερα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

"Β' Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων Ερμουπόλεως - Μαθητολόγιον από σχολ. έτους 1914-1915 έως σχολ. έτους 1921-1922",
"Β' Δημοτικόν Σχολείον Θηλέων - Μαθητολόγιον από σχολ. έτους 1921-1922 έως σχολ. έτους 1928-1929",
"Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων - Μαθητολόγιον σχολ. έτους 1922-1923 έως σχολ. έτους 1927-1928",
"Γενικός έλεγχος αρρένων από σχολ. έτος 1921-1922 έως σχολ. έτος 1926 -1927", όπου από το σχολικό έτος 1914 – 1929 εγγραφές μαθητών προσφύγων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/2-u-u-28

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης