Μέρος Μαρ-97 - Άννινος, Άγγελος

Μεταγραφή τηλεγραφήματος υπουργού Εξωτερικών Απόστολου Αλεξανδρή προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλά... Μεταγραφή τηλεγραφήματος  Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Άγγελου  Άννινου προ... Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινο... Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με το Πατριαρχικ...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Μαρ-97

Τίτλος

Άννινος, Άγγελος

Χρονολογία(ες)

  • 1921-1923 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 κουτί

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1873-1948)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Άγγελος Άννινος υπήρξε διπλωμάτης. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κεφαλονιάς. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Υπηρέτησε στα προξενεία της Ελλάδας στα Βιτώλια (Μοναστήρι) (1900), στον Ελλήσποντο (1902), στο Αϊβαλί (1902), στην Καβάλα (1903-1905), στην Ξάνθη (1906-1910), στo Δυρράχιο (1908), στο Σουέζ (1910), στη Φιλιππούπολη (1911), στη Λάρνακα (1912), στο Αργυρόκαστρο (1913), στο Ταϊγάνι (1916), στο Μπουένος Άιρες (1917-1920), στα Ιεροσόλυμα (1921-22) και στην Κωνσταντινούπολη (1922-1923). Την περίοδο 1926-1932 ήταν σύμβουλος αναπληρωτής πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον. Τιμήθηκε με διάφορα μετάλλια.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Το αρχείο δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. τον Φεβρουάριο του 1997 από την Μαρία Μαρκογιάννη ανιψιά του διπλωμάτη. Τα διοριστήρια έγγραφα και οι τιμητικές του διακρίσεις δωρήθηκαν από την ίδια στο Μουσείο Κεφαλλονιάς.

Το αρχείο απόκειται στο Ε.Λ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκελος 1
Τεκμήρια (κυρίως προξενική αλληλογραφία) της περιόδου 1921-1923 όταν o Α. Άννινος ήταν Γενικός Πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη. Τα τεκμήρια αφορούν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης και την ανταλλαγή των πληθυσμών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Το υλικό του αρχείου ταξινομήθηκε θεματικά και τα έγγραφα τοποθετήθηκαν κατά χρονολογική σειρά μέσα στις θεματικές ενότητες.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, γαλλικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου / υποφακέλου.

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/e54g-kw2f-md3x

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Ενδιαφέρουσα αλληλογραφία (1903-5) με τον έλληνα πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Λάμπρο Κορομηλά.

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Γιώργος Χαρωνίτης και Χριστίνα Βάρδα.

Το αρχείο αναταξινομήθηκε μερικώς και η περιγραφή του αναθεωρήθηκε από τον Γιώργο Κουμαρίδη.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Final

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Partial

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι