Αρχείο FOD2 - Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη

Πρώτο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (1) Πρώτο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (2) Μισθοδοτική κατάσταση υφάντριας από τη Μικρά Ασία Μισθοδοτική κατάσταση υφάντριας από τη Μικρά Ασία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOD2

Τίτλος

Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη

Ημερομηνία(ες)

  • 1927 - 1978 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

72 φάκελοι
λυτά έγγραφα, κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1927 - 1978)

Administrative history

Η Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη ιδρύθηκε στις 22.9.1927 (ΦΕΚ, Δελτίο Α.Ε.: 88/30.11.1927) στη Νέα Ιωνία από τους Αλέξανδρο (πατέρα), Γεώργιο και Συμεών (υιοί) Σινιόσογλου και Ιακώβ Τσαλίκογλου (και οι δύο οικογένειες είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί στην υφαντουργία: η οικογένεια Ι. Τσαλίκογλου από το 1923 με αργαλειούς που είχε φέρει μαζί της από τη Μικρά Ασία, οι Αφοί Σινιόσογλου από το 1926). Την περίοδο 1930-1950, καθιερώθηκε στην αγορά με το υψηλής ποιότητας κάμποτ που παρήγαγε και σύντομα αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες κλωστοϋφαντουργικές μονάδες της Ελλάδας. Στις 28.12.1978, η εταιρεία απορροφήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Πειραϊκή Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε. (ΦΕΚ, τχ. Α.Ε. και ΕΠΕ: 3276/30.12.1978). Το 1986 αποσχίστηκε από την Π.Π. και επανασυστάθηκε με την επωνυμία Πειραϊκή Πατραϊκή Κλωστοϋφαντήριο Νέας Ιωνίας (πρώην Μουταλάσκη) Α.Ε. Το 1992 η εταιρεία έπαυσε τις εργασίες της και τέθηκε σε εκκαθάριση (ΦΕΚ, τχ. Α.Ε. και ΕΠΕ: 4726/13.10.1992). Ένα χρόνο αργότερα η εταιρεία αγοράστηκε από την «Σακαλίδης ΕΠΕ».

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχειακό αυτό υλικό βρέθηκε κατά την παραλαβή του αρχείου της Πειραϊκής Πατραϊκής Βιομηχανίας Βάμβακος Α.Ε. στα γραφεία που στεγαζόταν προσωρινά η εταιρεία στον Ταύρο. Κατά την απορρόφηση της Ανωνύμου Υφαντουργικής Εταιρείας Μουταλάσκη από την Π.Π. αρχείο της, ή μέρος αυτού, περιήλθε στην τελευταία. Καθώς μεγάλο μέρος του αρχείου της Π.Π. δεν έχει ακόμη καταγραφεί, δεν γνωρίζουμε αν έχουν διασωθεί και άλλα τεκμήρια που αφορούν την Εταιρεία Μουταλάσκη.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Συμπεριλαμβανόταν στο αρχείο της Πειραϊκής Πατραϊκής Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε., το οποίο
παραχωρήθηκε από την εκκαθαρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑFinance A.E. στην Υπηρεσία Ι.Α. του ΠΙΟΠ.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Γενικές Συνελεύσεις 1929-1963, Διοικητικά Συμβούλια 1927-1964, Μητρώο εργατών 1934-1978, Μισθοδοτικές καταστάσεις 1939-1975

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 2 σειρές

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Έχει συνταχθεί κατάλογος.

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-2304

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού

Σημείωση

Οι ημερομηνίες δημιουργίας και η ένδειξη μεγέθους αφορούν το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης