Αρχείο PAO593 - Αρχείο Ταμείου Ανταλλαξίμων

Απόδειξη εράνου υπέρ Μικρασιατικής Άμυνας Κώδικας Ιερού Ναού Αγιού Νικολάου Καισαρείας Βιβλίο Ταμείου της Μονής Τιμίου Προδρόμου στην Καισάρεια της Καππαδοκίας Συνοδικό γράμμα του Πατριάρχη Ανθίμου για την επίλυση διαφορών μεταξύ κατοίκων συνοικίας της Αδρι... Επιστολή στα καραμανλίδικα Έλληνα εμπόρου από το Σιβρί Χισάρ Κώδικας διαθηκών της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Σαφράμπολης Κώδικας της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Θεοδωρουπόλεως Πληθυσμιακή στατιστική της επαρχίας Νεοκαισάρειας Βιβλίο πρακτικών και επισήμων εγγράφων του διδασκαλικού συλλόγου των ελληνικών εκπαιδευτηρίων Θεο... Βιβλίο διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της κοινότητας Παντειχίου Χαλκηδόνας Βιβλίο ταμείου της επιτροπής για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Παντειχίου Κώδικας καταγραφής κειμηλίων, κτημάτων και αφιερωμάτων της μητροπολιτικής εκκλησίας Αγίου Γεωργίο... Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης Φιρμάνι σχετικά με τον βασανισμό χριστιανών της περιοχής της Νίγδης (Καππαδοκίας) εξαιτίας καθυστ... Βεράτι επί Σουλτάνου Μωάμεθ Δ', προς τον Μητροπολίτη Γρηγόριο των Καζάδων Γκουμούσχανέ και Καραχι... Βεράτι που ανανεώνει τον διορισμό του Μητροπολίτη Νεοφύτου με την ευκαρία της ανάρρησης στο θρόνο... Δίπλωμα της εν Αμισώ Φιλοπτώχου Αλερφότητος "Ορθοδοξία" Φιρμάνι για την παραχώρηση στον Σαχίν Καλφά του φόρου πέντε σπιτιών της Κερμύρας Απανταχούσα στα καραμανλίδικα της Μονής Ιβήρων προς τους χριστιανούς των ανατολικών περιοχών για ... Κτητορικός Κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ) στον οποιο καταγράφονται τα ον... Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ)... Έγγραφο ζητείας το οποίο προτάσσεται στον κώδικας της Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Τυάνων (Ντενεΐ)... Σχέδιο της Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου στα Τύανα (Ντενεΐ) Ικονίου επικολλημένο σε κώδικα της ... Σχέδιο ανέγερσης της Ιεράς Μητρόπολης Αργυρουπόλεως Διάγραμμα στασιδίων του γυναικωνίτη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Μέτρων Θράκης Βιβλίο απογραφής των ελληνορθοδόξων κατοίκων της κοινότητας Πόρου Ικονίου (1) Βιβλίο απογραφής των ελληνορθοδόξων κατοίκων της κοινότητας Πόρου Ικονίου (2) Φύλλο του κώδικα ληξιαρχικών πράξεων της κοινότητας Τουχτ Παφλαγονίας Προικοσύμφωνο από τον κώδικα διαθηκών και προικοσυμφώνων της Μητροπόλεως Ηρακλείας και Ραιδεστού Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς την Εφοροδημογεροντία Τρίγλιας (1) Επιστολή του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου προς την Εφοροδημογεροντία Τρίγλιας (2) Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (1) Τετράδιο αντιγραφής Αναγνωστικού μαθητή Γ΄ ταξης σχολείου στην Άγκυρα (2) Πρόσκληση εκλεκτόρων για τις αρχαιρεσίες της Δημογεροντίας της ελληνορθόδοξης κοινότητας Αδάνων Απόδειξη εξόφλησης ετήσιας συνδρομής της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Μακεδονικής Αδελφό... Οδηγίες για τη οργάνωση σωματείων αμύνης της Ελληνικής Μικρασιατικής Άμυνας Πιστοποιητικό γέννησης και βάπτισης από την ενορία Καγιάμπαση Ικονίου Αίτηση των κατοίκων του κασαμπά Ζαφέρ Εναπορλή για την επαναφορά από ναχιγιέ σε καϊμακαμλίκι, με ... Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (1) Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Σχολής της κοινότητας Νεαπόλεως - Νεβσεχίρ Καππαδοκίας (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA PAO593

Τίτλος

Αρχείο Ταμείου Ανταλλαξίμων

Ημερομηνία(ες)

 • 1907 - 1939 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

697 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Το Ταμείον Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών περιουσιών ιδρύθηκε με το Νόμο 3471/1928 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. Σκοπός του Ταμείου ήταν η συγκέντρωση και διάθεση των περιουσιών των πάσης φύσης νομικών προσώπων των Ελλήνων στην Τουρκία (κοινοτήτων, κοινοτικών οργανισμών, μονών, εκκλησιών, σχολών, νοσοκομείων, ιδρυμάτων κοινής ωφέλειας) που έπαυσαν να λειτουργούν λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών (άρθρο 1). Με το άρθρο 2 όλοι οι κάτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κινητών περιουσιών ή χρηματικών τίτλων (ομολογίες εκκλησιαστικά κημείλια, τιμαλφή) που ανήκαν σε νομικά πρόσωπα Ελλήνων της Τουρκίας υποχρεώνονταν να τα παραδώσουν στο Ταμείο. Εξαιρούνταν από τη ρύθμιση όσα είχαν παραδοθεί στα μουσεία του Κράτους.
Οι πόροι του Ταμείου προβλεπόταν ότι θα ήταν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν, οι κληρονομιές κληροδοσίες έρανοι εισφορές υπέρ του Ταμείου, η Κρατική ενίσχυση καθώς και 50 εκ. δραχμές που διατίθεντο αμέσως από το Υπουργείο Γεωργίας. Στο άρθρο 6 καθοριζόταν ότι η ταμειακή υπηρεσία θα ενεργούνταν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κατατίθεντο όλα τα χρηματικά ποσά εντόκως και όλοι οι τίτλοι και, κατά το δυνατόν, τα τιμαλφή και κειμήλια. Στην Εθνική Τράπεζα θα κατατίθεντο και τα πάσης φύσεως έσοδα του Ταμείου που δεν διατίθεντο για τους σκοπούς του Νόμου.
Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου προβλεπόταν ότι θα διατεθούν υπέρ παρεμφερών σκοπών δηλ. θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών, και άλλων εκπολιτιστικών των προσφυγικών συνοικισμών αναγκών στο βαθμό που αυτά δεν μπορούσαν να ασκηθούν στην Τουρκία μετά τη σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών (άρθρο 7).
Για το σκοπό αυτό οριζόταν ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία θα εκποιούνταν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μέσω της Εθνικής Τραπέζης (που είχε και αυτή λόγο στις αποφάσεις) και καθορίζονταν οι όροι των εκποιήσεων (άρθρο 8).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποτελούνταν από έναν Πρόεδρο και οκτώ άμισθα μέλη: τέσσερις καταγώμενους από τη Μικρά Ασία, δύο από τη Θράκη και δύο από τον Πόντο (άρθρο 11).
Το 1934 με το Νόμο 6340/1934 το Ταμείο υπήχθη στην εποπτεία του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, στο οποίο υπήχθη και η Υπηρεσία Συμβάσεως Ανταλλαγής και Αποζημιώσεως Ανταλλαξίμων, που υπαγόταν έως τότε στο Υπουργείο Γεωργίας.
Το Ταμείο καταργήθηκε το 1962 με το Νόμο 4223/1962 με το οποίο μεταβιβάζονταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου στην Δ5 Διεύθυνση του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και στον Λογαριασμό Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων του Νόμου 2044/52, που λειτουργούσε στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΒΔ 151/1963

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Μετά τη διάλυση του Ταμείου Ανταλλαξίμων τα έντυπα κατατέθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη ενώ το σώμα των κωδίκων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Στο Μουσείο Μπενάκη υπάρχουν 25 βεράτια μικρασιατικών μητροπόλεων καθώς επίσης και χειρόγραφα. Επίσης υπάρχουν στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών περίπου 30 τουρκόφωνοι κώδικες και αντίγραφα φιρμανίων, χοτζετιών και τίτλων ιδιοκτησίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Τον Μάιο του 1963 (9.5.1963) εισήχθη στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ το αρχείο του τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών σε σαράντα (40) σφραγισμένα δέματα. Η εισαγωγή έγινε μέσω της Διεύθυνσης Αποκαταστάσεως Παλαιών Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5/11504/4.5.1963) και έλαβε τον αριθμό 593 στο Βιβλίο Εισαγωγής.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιλαμβάνει κώδικες, φιρμάνια, πατριαρχικά γράμματα, βεράτια και διάφορα άλλα τεκμήρια που παρήχθησαν ή συγκεντρώθηκαν από τα λειτουργούντα στο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης εκκλησιαστικά και κοινοτικά όργανα του ελληνορθόδοξου μιλλέτ των περιοχών της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης.
Ο κύριος όγκος του αρχειακού υλικού αποτελείται κυρίως από κώδικες των κατά τόπους εκκλησιών και κοινοτήτων του ελληνορθόδοξου πληθυσμού, αφορούν τον 19ο αιώνα και φτάνουν έως το 1922. Το υλικό χωρίζεται, κατά κύριο λόγο, σε δύο κατηγορίες, τους κοινοτικούς και τους εκκλησιαστικούς κώδικες. Οι κοινοτικοί κώδικες περιλαμβάνουν πρακτικά συνεδριάσεων της δημογεροντίας, κανονισμούς σωματείων, πωλητήρια, δωρητήρια, συμβόλαια δασκάλων, έξοδα συντήρησης σχολείων, καταλόγους βιβλιοθηκών, πατριαρχικές εγκυκλίους κ.λπ. αλλά και πληροφορίες για δοσοληψίες με την οθωμανική εξουσία μέσω των φόρων και των απογραφών. Στους εκκλησιαστικούς κώδικες καταγράφονται έσοδα και έξοδα, βαπτίσεις, γάμοι, διαθήκες, θέματα διαχείρισης της εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας, το φιλανθρωπικό έργο αλλά και τα ιερά σκεύη και τα κτήματα των εκκλησιών και μοναστηριών ενόψει της ανταλλαγής πληθυσμών.
Στο αρχείο εκτός από τους κώδικες διασώζονται φιρμάνια, βεράτια και πατριαρχικά γράμματα κυρίως από τις περιοχές της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Κιλικίας, της Ανατολικής Θράκης και της Βιθυνίας που αποτυπώνουν το πλαίσιο των σχέσεων των κοινοτικών και εκκλησιαστικών οργάνων του ελληνορθόδοξου μιλλέτ με την οθωμανική διοίκηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Στο παρελθόν, το υλικό του αρχείου είχε καταγραφεί από τον Κ.Μ. Αποστολίδη (το 1939) όσο και από τον Διευθυντή των ΓΑΚ Κ. Διαμάντη αλλά και από ερευνητές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Το σύστημα ταξινόμησης που δημιουργήθηκε απεικονίζει σχηματικά το σύνολο των τόπων προέλευσης των τεκμηρίων (επαρχίες της Μ. Ασίας, Άγιο Όρος, Άγιοι Τόποι, άγνωστη περιοχή) αλλά και το είδος των τεκμηρίων ανά περιοχή (κοινοτικός ή εκκλησιαστικός κώδικας, φιρμάνι, βεράτι, σιγίλλιο, πατριαρχικό γράμμα), ώστε να είναι δυνατή η αντίστοιχη ανάκτηση της πληροφορίας από τους ερευνητές.

Το σύστημα ταξινόμησης, σε γενικές γραμμές, ακολουθεί την ταξινόμηση που έγινε από την καταγραφή του Κ. Διαμαντή, στην οποία έγιναν κάποιες διορθώσεις και παρεμβάσεις. Το αρχειακό υλικό διαιρέθηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) κώδικες και β) φιρμάνια, βεράτια και λοιπά εκκλησιαστικά έγγραφα. Οι κώδικες και το υπόλοιπο αρχειακό υλικό εντάχθηκε ανάλογα με τον τόπο προέλευσης του τεκμηρίου σε επαρχίες ενώ το υλικό του οποίου ο τόπος προέλευσης δεν ήταν γνωστός εντάχθηκε στην κατηγορία «άγνωστη επαρχία». Εντός των επαρχιών το υλικό ταξινομήθηκε ανά ελληνορθόδοξη κοινότητα ενώ το αρχειακό υλικό που εντάχθηκε σε κάθε κοινότητα διαιρέθηκε περαιτέρω με κριτήριο την τυπολογία του υλικού (εκκλησιαστικοί ή κοινοτικοί κώδικες, φιρμάνια, βεράτια κ.ά.).

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή των εγγράφων υπόκειται στους ισχύοντες κανονισμούς των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά
 • Οθωμανικά Τουρκικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Καραμανλίδικα

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=567529

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

 1. Μ. Αποστολίδης, Κώδικες Αν. Θράκης: ήτοι διάφορα βιβλία των εν Τουρκία ελληνικών κοινοτήτων και μητροπόλεων εναποκείμενα εν τω Ταμείω Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού αρ. 30, Αθήνα, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1954
 2. Μ. Τσαλίκογλου. Ελληνικά Εκπαιδευτήρια και Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες της Περιφέρειας Καισαρείας. Βάσει των εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κωδίκων, Αθήνα 1976
 3. Μ. Κουρουπού, «Ελληνόφωνοι κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2 (1980) 221-241
 4. Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Κώδικες Μητρόπολης Αδριανούπολης (1889-1991) Περιγραφή Κωδίκων, (Βιβλιοθήκη ΓΑΚ – 21), Αθήνα 1991.
 5. Αικ. Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Κώδικες Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (Πόντου, Βιθυνίας, Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας)- Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των Κωδίκων, (Βιβλιοθήκη ΓΑΚ – 27 και 28), Αθήνα 1995-1996
 6. Μ. Κουρουπού, Ε. Μπαλτά. Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Καππαδοκίας: Ι. Περιφέρεια Προκοπίου. Πηγές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2001
 7. Γενικά αρχεία του Κράτους: ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2008

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ο διαχωρισμός των γεωγραφικών περιοχών σε επαρχίες στο αρχείο αναφέρεται στη γεωγραφική διαίρεση όπως τις όρισε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Μέσα σε παρένθεση στο πεδίο του τίτλου απαντάται μια αρίθμηση με τρεις ενδείξεις αριθμών τις οποίες παραθέτει στον κατάλογο του και ο Κ. Διαμάντης. Ο πρώτος αριθμός είναι εκείνος που έδωσε ο Κ. Διαμάντης. Ο δεύτερος της πρώτης καταγραφής δόθηκε από τον Μύρτιλο Αποστολίδη και σώζεται σήμερα σε δακτυλογραφημένο αντίγραφο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ο τρίτος αριθμός οφείλεται στην κατάταξη που έκαναν οι Γ. Μαυροχαλυβίδης και Χρ. Τουργουτής, συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Στο πεδίο μέγεθος της ενότητας περιγραφής του κώδικα αναφέρεται ο αριθμός των ψηφιακών τεκμηρίων και ως σελίδα νοείται μια ψηφιοποιημένη σελίδα η οποία στην περίπτωση καταλόγου ή βιβλίου είναι ένα φύλλο.
Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφονται ό,τι ακριβώς παρατηρήσεις έχουν γίνει στον κατάλογο του Κ. Διαμάντη και αφορούν τα μορφολογικά στοιχεία του τεκμηρίου.

Όταν δεν υπάρχουν ψηφιακά αντίγραφα του τεκμηρίου που περιγράφεται είναι γιατί ή το υλικό δεν μπορούσε να σκαναριστεί λόγω του μεγέθους του υποστρώματος ή γιατί δεν ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση στο υλικό, έργο που έγινε με τη χρηματοδότηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ (80% από ΕΣΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους).

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2019-03-19

Γλώσσα(ες)

 • Ελληνικά

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης