Μεσσήνη (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μεσσήνη (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Μεσσήνη (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Μεσσήνη (Μεσσηνία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Μεσσήνη (Μεσσηνία)

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δήμου Μεσσήνης

  • GRGSA-MES MUN001.01
  • Αρχείο
  • 1919-1926
  • Δημοτολόγιο προσφύγων Μεσσήνης
  • Συμπληρωματικός κατάλογος πολιτογραφήσεων προσφύγων Μεσσήνης
  • Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων-βαπτίσεων-αποβιώσεων.

Δήμος Μεσσήνης

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

  • GRGSA-MES ADM008.02
  • Αρχείο
  • 1926-1997

Οριστικά Παραχωρητήρια, αιτήσεις προσφύγων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσφύγων από προσφυγικούς συλλόγους, ευρετήριο αστών προσφύγων νομού Μεσσηνίας, σχέδια προσφυγικών συνοικισμών, σχέδια τύπων προσφυγικών κατοικιών κ.ά.

Νομαρχία Μεσσηνίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας