Αρχείο ADM008.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

Άδεια εγκατάστασης πρόσφυγα στον προσφυγικό συνοικισμό Αβραμόγιαννη Φωτογραφία της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών (ΑΕΚ) Καλαμών Αίτηση πρόσφυγα της Καλαμάτας για τη στέγασή του Απόδειξη είσπραξης από την ΑΤΕ οφειλών πρόσφυγα για την αστική του αποκατάσταση Δελτίο απογραφής προσφυγικής οικογένειας Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Σημαία Καλαμών" με ειδήσεις για την άφιξη των προσφύγων Παραχωρητήριο κυριότητας κατοικίας σε πρόσφυγα στον συνοικισμού Αβραμιού Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας του "Συλλόγου των εν Μεσσηνία Αλυτρώτων" Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα (1) Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα (2) Τίτλος κυριότητας οικοπέδο πρόσφυγα στον συνοικισμό ανατολικής παραλίας Καλαμάτας Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-MES ADM008.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

Χρονολογία(ες)

  • 1926-1997 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

2 βιβλία, 52 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Οριστικά Παραχωρητήρια, αιτήσεις προσφύγων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσφύγων από προσφυγικούς συλλόγους, ευρετήριο αστών προσφύγων νομού Μεσσηνίας, σχέδια προσφυγικών συνοικισμών, σχέδια τύπων προσφυγικών κατοικιών κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών