Αρχείο ADM008.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

Άδεια εγκατάστασης πρόσφυγα στον προσφυγικό συνοικισμό Αβραμόγιαννη Φωτογραφία της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών (ΑΕΚ) Καλαμών Αίτηση πρόσφυγα της Καλαμάτας για τη στέγασή του Απόδειξη είσπραξης από την ΑΤΕ οφειλών πρόσφυγα για την αστική του αποκατάσταση Δελτίο απογραφής προσφυγικής οικογένειας Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Σημαία Καλαμών" με ειδήσεις για την άφιξη των προσφύγων Παραχωρητήριο κυριότητας κατοικίας σε πρόσφυγα στον συνοικισμού Αβραμιού Πιστοποιητικό προσφυγικής ιδιότητας του "Συλλόγου των εν Μεσσηνία Αλυτρώτων" Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα (1) Υπεύθυνη δήλωση πρόσφυγα (2) Τίτλος κυριότητας οικοπέδο πρόσφυγα στον συνοικισμό ανατολικής παραλίας Καλαμάτας Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα Φωτογραφία Μικρασιατών προσφύγων στην Καλαμάτα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-MES ADM008.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας νομού Μεσσηνίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1926-1997 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 βιβλία, 52 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Οριστικά Παραχωρητήρια, αιτήσεις προσφύγων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης προσφύγων από προσφυγικούς συλλόγους, ευρετήριο αστών προσφύγων νομού Μεσσηνίας, σχέδια προσφυγικών συνοικισμών, σχέδια τύπων προσφυγικών κατοικιών κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης