Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σύρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σύρου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Σύρου

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πλατεία Μιαούλη

Τοποθεσία

Σύρος

Περιοχή

Ερμούπολη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

84100

Τηλέφωνο

22810 86891

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Αρχεία Νομού Κυκλάδων είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Bίου Mάθησης και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ.-Αρχείων Νομού Κυκλάδων είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού Κυκλάδων -πλην της Νάξου, όπου υπάρχει Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο- καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Τα Αρχεία Νομού Κυκλάδων στεγάζονται από το 1990 σε κτήριο, που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ερμούπολης, στην Πλατεία Μιαούλη.

Holdings

Διοικητικά Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα Δικαστικά: δικαστικές αρχές Συμβολαιογραφικά: Συμβολαιογράφοι Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30 -14.30.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στα Αρχεία Νομού Κυκλάδων λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων. Τα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων κάθε χρόνο εμπλουτίζουν με μικρές δωρεές την ιστορική βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των ερευνητών που το επισκέπτονται. Ετσι, αυτή τη στιγμή, έχουν καταγραφεί στο βιβλίο βιβλιοθήκης 600 τίτλοι βιβλίων. Στη διάθεση του κοινού βρίσκονται κατάλογοι των βιβλίων της βιβλιοθήκης σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πλατεία Μιαούλη
Σύρος, Ερμούπολη
GR 84100