Μέρος GRGSA-CYC_ADM013.01 - Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας Νομαρχίας Κυκλάδων

Πρωτόκολλο Υγειονομικού Επιθεωρητή Κυκλάδων (1) Πρωτόκολλο Υγειονομικού Επιθεωρητή Κυκλάδων (2) Πρωτόκολλο Υγειονομικού Επιθεωρητή Κυκλάδων (3) Πρωτόκολλο Υγειονομικού Επιθεωρητή Κυκλάδων (4) Πρωτόκολλο Υγειονομικού Επιθεωρητή Κυκλάδων (5) Πίνακας φαρμακαποθήκης προσφύγων Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων προς γιατρό προσφύγων Νάξου Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Α... Έγγραφο της Υπηρεσίας Πρόνοιας και Αντιλήψεως Κυκλάδων προς το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Α... Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (1) Έγγραφο Νομιάτρου Υγειονομικής Υπηρεσίας Κυκλάδων σχετικά με τους πρόσφυγες της Νάξου (2) Έγγραφο του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των...

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GRGSA-CYC_ADM013.01

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας Νομαρχίας Κυκλάδων

Χρονολογία(ες)

  • 1923-1940 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 κατάστιχο και 2 φάκελοι με λυτά έγγραφα

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κυκλάδων ιδρύθηκε στην Ερμούπολη με τον Α.Ν. 388/5-6-1945, ως Ν.Π. Δ.Δ. εποπτευόμενο από το τότε Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας , με τη συγχώνευση των οργανισμών/ενώσεων χριστιανικής αλληλεγγύης, της επιτροπής συσσιτίων και φιλανθρωπικών εταιρειών που δρούσαν τότε και αρμοδιότητα σε 24 κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων. Με μεταγενέστερο νόμο μετατράπηκε σε δημόσια υπηρεσία του Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας και μετονομάσθηκε σε υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας Κυκλάδων. Σήμερα υπάγεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

«Πρωτόκολλον [αλληλογραφίας] Υγειονομικού Επιθεωρητού 3 Οκτωβρίου 1923 [-11 Ιουλίου 1924]» και λυτά έγγραφα που αφορούν πρόσφυγες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/7xbe-a64s-gk2w

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών