Μέρος GRGSA-CYC_ADM007.01 - Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμουπόλεως "Ελπίς"

Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1) Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2) Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3) Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1) Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2) Βιβλιο ασθενών του Χειρουργικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (3) Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (1) Βιβλιο ασθενών του Παθολογικού Τμήματος του Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπολης (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-CYC_ADM007.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμουπόλεως "Ελπίς"

Ημερομηνία(ες)

  • 1920 - 1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Το Δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς», ανεγέρθηκε με τη συνεισφορά εμπόρων το 1825 και άρχισε να λειτουργεί το 1826. Ήταν το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας. Μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο που αποπερατώθηκε το 1957, με δωρεά Ι. Βαρδάκα και χάρη στο κληροδότημα Στ. Κ. Πρωίου, όπου στεγάζεται έως και σήμερα έχοντας πλέον μετονομαστεί σε Γενικό Νοσοκομείο Σύρου - «Βαρδάκειο και Πρώιο» .

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Βιβλία ασθενών του Παθολογικού και του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Ελπις», όπου υπάρχουν αθρόες εγγραφές ασθενών προσφύγων από τα τέλη Ιουλίου του 1922 κι αργότερα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-u-u-472

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης