Μέρος GRGSA-CYC_PRI009.02 - Αρχείο Δημητρίου Αθανασίου Κρίνου

Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (της Σμύρνης)" (1) Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (της Σμύρνης)" (2) Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (της Σμύρνης)" (1) Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (της Σμύρνης)" (2) Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (Σύρου)" Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (Σύρου)" (1) Φύλλο εφημερίδας "Το Βήμα (Σύρου)" (2)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-CYC_PRI009.02

Τίτλος

Αρχείο Δημητρίου Αθανασίου Κρίνου

Ημερομηνία(ες)

  • 1923 – 1924 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 εφημερίδα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Δημήτριος Αθανασίου Κρίνος με καταγωγή από τη Χίο, υπήρξε δικηγόρος, μελετητής της τοπικής ιστορίας και αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά.
Δώρισε στα ΓΑΚ Σύρου μία πλούσια συλλογή από βιβλία, λυτά έγγραφα, φωτογραφίες, όπως και κάποια αντίτυπα από την εφημερίδα «Το Βήμα της (Σμύρνης)» του εκδότη Αρίστου Περίδη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

-Εφημερίδα «Βήμα της Σμύρνης»

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-5451

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα φύλλα της εφημερίδας είναι αντίγραφα.

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης