Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Πύλη Αρχείων για το 1922

-- Η Ψηφιακή Πύλη είναι υπο κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 --

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στο πλαίσιο εορτασμού του έτους μνήμης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, εκπονούν την «Ψηφιακή Πύλη Αρχείων για το 1922» στην οποία περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες αρχειακές πηγές της χώρας που σχετίζονται με την Μικρασιατική καταστροφή και την προσπάθεια του ελληνικού κράτους για την αποκατάσταση και αφομοίωση των προσφύγων της.

Στην «Ψηφιακή Πύλη Αρχείων για το 1922» χαρτογραφείται και αναδεικνύεται στο ευρύ κοινό το σύνολο των σχετικών με την επέτειο αρχείων και συλλογών που φυλάσσονται τόσο στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., όσο και σε τρίτους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς διατήρησης αρχείων.
O επισκέπτης της Πύλης μπορεί:

  1. Να αναζητήσει και να πλοηγηθεί στα στοιχεία περιγραφής των αρχείων και συλλογών κάθε φορέα διατήρησης.
  2. Να περιηγηθεί σε δειγματοληπτικά ψηφιοποιημένα τεκμήρια των αρχείων και συλλογών των φορέων.Η δυνατότητα ανοιχτής, στοχευμένης πρόσβασης και ψηφιακής περιήγησης στις πρωτογενείς πηγές, που τεκμηριώνουν με τρόπο μοναδικό την ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής και της αποκατάστασης των προσφύγων, εκτιμάται ότι θα συμβάλει:

  1. Στην προαγωγή της επιστημονικής - ιστορικής έρευνας για το 1922.
  2. Στη σύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, εξερευνώντας και μελετώντας τα ψηφιακά τεκμήρια, αποκτούν τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουν τις γραπτές μαρτυρίες της ιστορίας.