Μέρος ΔΙΟΙΚ.052.002 - Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχίας Αργολίδας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας / Λαϊκή Κατοικία

Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα (1) Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα (2) Δελτίο χρεών αστού πρόσφυγα του συνοικισμού Ναυπλίου Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα (1) Υπεύθυνη δήλωση αστικής αποκατάστασης πρόσφυγα (2) Αίτηση και διαμαρτυρία προσφύγων κατοίκων Νέου Βυζαντίου Ναυπλίου (1) Αίτηση και διαμαρτυρία προσφύγων κατοίκων Νέου Βυζαντίου Ναυπλίου (2) Εκτιμητικός πίνακας συνοικισμού Άργους (1) Εκτιμητικός πίνακας συνοικισμού Άργους (2) Εκτιμητικός πίνακας συνοικισμού Άργους (3) Εκτιμητικός πίνακας συνοικισμού Άργους (4) Ευρετήριο Αποκατάστασης Αστών Προσφύγων Άργους - Ναυπλίου (1) Ευρετήριο Αποκατάστασης Αστών Προσφύγων Άργους - Ναυπλίου (2) Ευρετήριο Αποκατάστασης Αστών Προσφύγων Άργους - Ναυπλίου (3)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.052.002

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχίας Αργολίδας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας / Λαϊκή Κατοικία

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1988 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 φάκελοι (363 υποφάκελοι) και 7 βιβλία, φωτογραφίες, τοπογραφικά σχέδια, χάρτες, εφημερίδες.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας με αρμοδιότητα την αστική αποκατάσταση (στέγαση) των προσφύγων του νομού Αργολίδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και την Αγροτική Τράπεζα (Α.Τ.Ε.). Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόνοιας και Στεγάσεως Αργολίδας συζητούσε τα αιτήματα ή τις ενστάσεις των προσφύγων και ενέκρινε τα οριστικά παραχωρητήρια κατοικιών στους δικαιούχους. Μετά το 1950 το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει την αποκατάσταση των προσφύγων και των αστέγων, που δημιουργήθηκαν λόγω του πολέμου και άλλων συνθηκών: πολεμοπαθών, συμμοριοπλήκτων, θεομηνιοπλήκτων, παραπηγματούχων και απόρων. Ειδικά, για τους πρόσφυγες ο Ο.Η.Ε. κατάρτισε προγράμματα για τη στεγαστική και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φάκελοι: παραχωρητηρίων ακινήτων σε πρόσφυγες με τα σχετικά δικαιολογητικά, σχεδίων τοπογραφικών, δελτίων χρεών της Α.Τ.Ε. και νομοθεσίας. Βιβλία: πράξεων Τοπικού Συμβουλίου Πρόνοιας και Στεγάσεως Νομού Αργολίδας, Κτηματολογικών - Εκτιμητικών Πινάκων αστικών προσφυγικών συνοικισμών Ναυπλίου και Άργους.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-u-u-754

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης