Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αργολίδας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARG

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αργολίδας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Αργολίδας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Αργολίδας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Β. Χάλη 12

Τοποθεσία

Ναύπλιο

Περιοχή

Αργολίδα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

211 00

Τηλέφωνο

2752 028228, 2752 024007

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το 1979, στα πλαίσια ερευνητικής αποστολής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίστηκε το αρχείο του Δήμου Ναυπλιέων (1835 – 1899), που εμπεριείχε το αρχείο του Δήμου Ασίνης (1835 – 1841) και ένα μέρος του αρχείου της Δημογεροντίας Ναυπλίου (1828-1835), τα οποία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν από τον Ιστορικό – Ερευνητή του Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε. κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη και ομάδα συνεργατών του.

Η ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησης αυτού του αρχειακού υλικού δρομολόγησε διαδικασίες οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου (Μ.Τ.Ι.Α.Ν.) (Π.Δ. 3/1984), με περιοχή ευθύνης το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Το Μάιο του 1988 ανατέθηκε προσωρινά η λειτουργία του στην προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», σε αίθουσα της οποίας είχε ήδη μεταφερθεί τμήμα του αρχείου του δήμου Ναυπλιέων. Ωστόσο, η λειτουργία του, ως αρχειακής υπηρεσίας, άρχισε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο του 1988.

Το Μάιο του 1991 με το νόμο 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου μετονομάστηκε σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδας» και επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε όλο το νομό. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Αργολίδας» αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχικά το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου (Μ.Τ.Ι.Α.Ν.) συστεγάστηκε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», μέχρι το 1991, όταν και εγκατέλειψε τη Βιβλιοθήκη και το ιστορικό κέντρο της πόλης και μεταφέρθηκε ως «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδας» πλέον στη σημερινή του διεύθυνση στην Πρόνοια Ναυπλίου.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Αργολίδος λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Β. Χάλη 12
Ναύπλιο, Αργολίδα 211 00