Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αργολίδας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-ARG

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αργολίδας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Αργολίδας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Αργολίδας

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Β. Χάλη 12

Τοποθεσία

Ναύπλιο

Περιοχή

Αργολίδα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

211 00

Τηλέφωνο

2752 028228, 2752 024007

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το 1979, στα πλαίσια ερευνητικής αποστολής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εντοπίστηκε το αρχείο του Δήμου Ναυπλιέων (1835 – 1899), που εμπεριείχε το αρχείο του Δήμου Ασίνης (1835 – 1841) και ένα μέρος του αρχείου της Δημογεροντίας Ναυπλίου (1828-1835), τα οποία καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν από τον Ιστορικό – Ερευνητή του Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε. κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη και ομάδα συνεργατών του.

Η ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησης αυτού του αρχειακού υλικού δρομολόγησε διαδικασίες οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση του Μόνιμου Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου (Μ.Τ.Ι.Α.Ν.) (Π.Δ. 3/1984), με περιοχή ευθύνης το Ναύπλιο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Το Μάιο του 1988 ανατέθηκε προσωρινά η λειτουργία του στην προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», σε αίθουσα της οποίας είχε ήδη μεταφερθεί τμήμα του αρχείου του δήμου Ναυπλιέων. Ωστόσο, η λειτουργία του, ως αρχειακής υπηρεσίας, άρχισε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο του 1988.

Το Μάιο του 1991 με το νόμο 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου μετονομάστηκε σε «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδας» και επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε όλο το νομό. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, τα «Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Αργολίδας» αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχικά το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Ναυπλίου (Μ.Τ.Ι.Α.Ν.) συστεγάστηκε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», μέχρι το 1991, όταν και εγκατέλειψε τη Βιβλιοθήκη και το ιστορικό κέντρο της πόλης και μεταφέρθηκε ως «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αργολίδας» πλέον στη σημερινή του διεύθυνση στην Πρόνοια Ναυπλίου.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Αργολίδος λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Β. Χάλη 12
Ναύπλιο, Αργολίδα 211 00