Μέρος ADM272 - Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους

Φάκελος δανείων Ποντίων Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (1) Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (2) Έγκριση χορήγησης δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (3) Βιβλίο: «Δάνειον εις παλιννοστούντας κατοίκους της Μικ. Ασσίας Νόμ. 2143 δρχ. 20.000.000 Νόμ. 266... Άρθρο 2 του Νόμου 2143/1920 που ορίζει το ανώτατο ύψος των δανείων που χορηγούνται με έγκριση του... Έναρξη χορήγησης δανείων προς παλιννοστήσαντες κατοίκους της Μικράς Ασίας από την Εθνική Τράπεζα Εγγύηση του Γενικού Λογιστηρίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για χορήγηση δανείων σε παλιν... Γνωστοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο της τροποποίησης του Νόμου περί χορηγήσεως δανείων στους εν Μ.... Ο Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προς χορήγηση δανείων στους εκ Μ. Ασίας π... Διαβίβαση προς το Γενικό Λογιστήριο του Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προ... Ο Ν. 2666, με τον οποίο τροποποιείται το ύψος του ποσού προς χορήγηση δανείων στους εκ Μ. Ασίας π... Τηλεγράφημα Γενικού Διευθυντή, Χ. Ροϊλού προς την Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης σχετικά με την τροποποί... Διαβίβαση γνωμοδότησης του Δικαστικού Συμβούλου προς το Γενικό Λογιστήριο και εντολή του Υπουργεί... Γνωμοδότηση του Δικαστικού Συμβούλου προς το Υπουργείο Περιθάλψεως για χορήγηση εγγύησης στην Εθν... Έγγραφα της Επιτροπής Δανείων προς τους εκ Πόντου πρόσφυγας Διαβιβαστικό της Επιτροπής Δανείων προς τους εκ Πόντου πρόσφυγας προς τη Διεύθυνση του Γενικού Λο... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Διάταγμα "Περί εγγυήσεως του Κράτους προς την Εθνικήν Τράπεζαν δια χορήγησιν δανείων εις του... Φάκελος: «Αιτήσεις περί χορηγήσεως δανείων υπό της Εθν. Τραπέζης, εγγυήσει του κράτους εις κατοίκ... Γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αναγκαιότητα της άμε... Εντολή του Υπουργείου Περιθάλψεως προς το Γενικό Λογιστήριο για άμεση καταβολή των δανείων στους ... Αίτηση πρόσφυγα και γνωμοδότηση της Επιτροπής Χορήγησης Δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (1) Αίτηση πρόσφυγα και γνωμοδότηση της Επιτροπής Χορήγησης Δανείων σε Πόντιους πρόσφυγες (2) Βιβλίο Γενικού Λογιστηρίου, Γραφείο ΠΡΣ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA ADM272

Τίτλος

Αρχείο Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους

Ημερομηνία(ες)

  • 1919 - 1921 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο
ΑΒΕ 272: Ημερομηνία εισαγωγής: 22-09-1937

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  • Αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών με την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε πρόσφυγες από τη Ρωσία, τη Θράκη, τον Πόντο, την Μικρά Ασία.
  • Αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών με την Επιτροπή Ποντίων περί αλλαγής εγγυητών των δανείων
  • Συγκρότηση Επιτροπής Ποντίων
  • Αιτήσεις χορήγησης δανείου προσφύγων Πόντου, Δυτικής Θράκης
  • Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής χορήγησης δανείων

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης