Μέρος PAO0649 - Αρχείο Εκτιμητικών Επιτροπών Ανταλλαξίμων

Φωτογραφία οικίας ανταλλάξιμου στη Σίλλη Ικονίου με πιστοποίηση ιδιοκτησίας από Υποεπιτροπή της Μ... Φωτογραφία οικίας ανταλλάξιμου στη Σίλλη Ικονίου με πιστοποίηση ιδιοκτησίας από Υποεπιτροπή της Μ... Ταξιδιώτικο έγγραφο για προσφυγική οικογένεια που εκδόθηκε από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυ... Πιστοποιητικό Επαρχιακού Συμβουλίου Δέρκων Πιστοποιητικό Μικτού Επαρχιακού Συμβουλίου Καισαρείας Πιστοποιητικό Φιλανθρωπικού Σωματείου Καλλιπόλεως & Περιχώρων "Θρακικός Φοίνιξ" Βιβλίο του Συμβουλίου Επαρχίας Φιλαδελφείας με πιστοποιητικά που αφορούν την αγροτική αποκατάστασ... Έκδοση της ΑΤΕ με τη νομοθεσία για την αποκατάσταση των προσφύγων Βιβλίο πρακτικών της Εκτιμητικής Επιτροπής Απολλωνιάδος Σελίδα ευρετηρίου προσφύγων που κατέθεσαν δήλωση εκτίμησης ανταλλάξιμης περιουσίας Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής της Κοινότητας Αδά-Τεπέ Δαρδανελλίων με έδρα τη Μυτιλήνη Απόφαση της Α΄ Εκτιμητικής Επιτροπής Επαρχίας Σμύρνης Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής της Κοινότητας Σμύρνης με έδρα το Βόλο Ευρετήριο δηλώσεων προσφύγων της Εκτιμητικής Επιτροπής Σμύρνης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CSA PAO0649

Τίτλος

Αρχείο Εκτιμητικών Επιτροπών Ανταλλαξίμων

Ημερομηνία(ες)

  • 1926-1940 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4018 περίπου βιβλία-πρακτικά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1924-1930)

Administrative history

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ανταλλαγής της Λωζάννης, την εκτίμηση και εκκαθάριση της αξίας των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών, συστάθηκε τον Μάιο του 1924, στο πλαίσιο του Υπουργείου Γεωργίας, η Γενική Διεύθυνσις Ανταλλαγής Πληθυσμών. Στο πλαίσιο της Γενικής Διευθύνσεως Ανταλλαγής συστάθηκε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή της Σύμβασης της Λωζάνης, το οποίο αντικαταστάθηκε τον Αύγουστο του 1926 από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ανταλλαγής. Συστάθηκε επίσης και η εξωτερική υπηρεσία της Γενικής Διευθύνσεως Ανταλλαγής, η οποία αποτελείτο από τα κατά τόπους γραφεία ανταλλαγής, τα οποία ιδρύθηκαν στις έδρες των οικονομικών εφοριών των Νέων Χωρών. Για την εκτίμηση των ελληνικών περιουσιών οι οποίες εγκαταλείφθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στήθηκε ένας τεράστιος μηχανισμός: 1.114 πρωτοβάθμιες επιτροπές εκτιμήσεως, μία ή περισσότερες για καθεμία από τις 934 χριστιανικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 52 δευτεροβάθμιες επιτροπές (31 στην Αθήνα και 21 στην επαρχία). Τον Μάιο του 1927 συστάθηκαν 20 τριμελείς δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι αποκαλούμενες «εφετεία της ανταλλαγής» (8 στην Αθήνα και 12 στην επαρχία), προκειμένου να ελεγχθούν «άταξίες, άνωμαλίες και άδικίες» των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών. Μετά την εκτίμηση των περιουσιών των ανταλλαξίμων, αναλάμβανε η Υπηρεσία του Γενικού Μητρώου Ανταλλαξίμων, η οποία περιλάμβανε επτά συνεργεία, διάφορες άλλες υπηρεσίες και τέσσερις επιτροπές κληρονομικών διαφορών. Παράλληλα, το 1924 συστάσθηκαν μικτά επαρχιακά συμβούλια με βάση τις εκκλησιαστικές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχοντας ως αντικείμενο την απογραφή της περιουσίας των νομικών προσώπων των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη γνωμοδότηση για την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων ανταλλαξίμων.
Με το ψήφισμα της Βουλής της 7ης Απριλίου 1925 αποφασίστηκε να δοθεί, ύστερα από προσωρινή εκτίμηση, μια προκαταβολή μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας που είχαν εγκαταλείψει οι ανταλλάξιμοι στην Τουρκία. Με το ίδιο ψήφισμα καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η εκτίμηση των περιουσιών των ανταλλαγέντων και θεσπίστηκε η σύσταση εκτιμητικών επιτροπών, οι οποίες διακρίνονταν σε τριμελείς ή πενταμελείς κοινοτικές και πενταμελείς επαρχιακές.
Πηγή: Ν. Ανδριώτης, Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940. Άφιξη, περίθαλψη, αποκατάσταση, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής 2020.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο παραδόθηκε στα Γ.Α.Κ. στις 28-1-1975 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με αριθμό βιβλίου εισαγωγής (ΑΒΕ) 649

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Βιβλία και λίγα λυτά έγγραφα που περιέχουν, κυρίως, πρακτικά και ευρετήρια Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Εκτιμητικών Επιτροπών των Ανταλλαξίμων με τις δηλώσεις των αιτούντων και ευρετήρια διαφόρων νομών. Επίσης, περιλαμβάνονται ονομαστικά ευρετήρια αποζημιωθέντων αστών προσφύγων, πρακτικά επιτροπών κληρονομικών μεριδίων και ευρετήρια ισχυουσών περικοπών αξίας εκιμηθέντων περιουσιών, βιβλία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ανταλλαγής

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Ελληνικά
  • Οθωμανικά Τουρκικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Αρετή Καλογερά

Πεδίο Πρόσκτησης