Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA_LAR

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Λάρισας

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,

Τοποθεσία

Λάρισα

Περιοχή

Λάρισας

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

41336

Τηλέφωνο

2410 281425

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Λάρισας ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νόμο 1946/1991. Χώρος δραστηριοποίησής τους είναι ο Νομός Λάρισας εκτός από το Δήμο Αγιάς όπου λειτουργεί Τοπικό Αρχείο. Τα Γ.Α.Κ. Ν. Λάρισας αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Από την ίδρυση έως και σήμερα χρησιμοποιείται κτίριο στο κέντρο της πόλης που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων. Αρχικά ήταν ο μοναδικός χώρος της υπηρεσίας, αλλά λόγω της μεγάλης συγκέντρωση υλικού, χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς κτίρια που διατέθηκαν από άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια μισθώθηκαν δύο επιπλέον αρχειοστάσια. Σήμερα το κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 10 στεγάζει την Βιβλιοθήκη και συλλογές συμβολαιογραφικών αρχείων. Στο κτίριο του 3ου χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης έχουν διαμορφωθεί γραφεία, χώροι εργασίας και αναγνωστήριο, και το αρχειοστάσιο των 650 τ.μ. καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Παρ` όλα αυτά, επιδίωξη των ΓΑΚ Λάρισας παραμένει η μεταστέγαση σε δημόσιο και κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης αρχειακής υπηρεσίας.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Λάρισας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας είναι:
08.00-14.00 (γραφείο οδού Σκαρλάτου Σούτσου)
09.00-14.30 (αρχειοστάσιο)

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,
Λάρισα, Λάρισας 41336