Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA_LAR

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • ΓΑΚ Λάρισας

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,

Τοποθεσία

Λάρισα

Περιοχή

Λάρισας

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

41336

Τηλέφωνο

2410 281425

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Λάρισας ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νόμο 1946/1991. Χώρος δραστηριοποίησής τους είναι ο Νομός Λάρισας εκτός από το Δήμο Αγιάς όπου λειτουργεί Τοπικό Αρχείο. Τα Γ.Α.Κ. Ν. Λάρισας αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Από την ίδρυση έως και σήμερα χρησιμοποιείται κτίριο στο κέντρο της πόλης που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων. Αρχικά ήταν ο μοναδικός χώρος της υπηρεσίας, αλλά λόγω της μεγάλης συγκέντρωση υλικού, χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς κτίρια που διατέθηκαν από άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια μισθώθηκαν δύο επιπλέον αρχειοστάσια. Σήμερα το κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 10 στεγάζει την Βιβλιοθήκη και συλλογές συμβολαιογραφικών αρχείων. Στο κτίριο του 3ου χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης έχουν διαμορφωθεί γραφεία, χώροι εργασίας και αναγνωστήριο, και το αρχειοστάσιο των 650 τ.μ. καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Παρ` όλα αυτά, επιδίωξη των ΓΑΚ Λάρισας παραμένει η μεταστέγαση σε δημόσιο και κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης αρχειακής υπηρεσίας.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Λάρισας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.
Το ωράριο λειτουργίας είναι:
08.00-14.00 (γραφείο οδού Σκαρλάτου Σούτσου)
09.00-14.30 (αρχειοστάσιο)

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,
Λάρισα, Λάρισας 41336