Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Βασιλείου Βουτσιλά

  • GRGSA_LAR PRI015.01.F000001.SF0005
  • Μέρος
  • 1921

Τρία ταχυδρομικά δελτάρια από το Μικρασιατικό Μέτωπο με απεικονίσεις στρατιωτικών. Το ένα με κείμενο στην πίσω όψη.

Βουτσιλάς, Βασίλειος

Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων

  • GRGSA_LAR MUN007.01
  • Μέρος
  • Σεπτέμβριος 1922 - Νοέμβριος 1924

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση για εγκατάσταση Μικρασιατών προσφύγων / Προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων.

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων