Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ροδόπης

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-ROD

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ροδόπης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Ροδόπης

Τύπος

  • Κρατικός Αρχειακός Φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μπλέτσα 19

Τοποθεσία

Κομοτηνή

Περιοχή

Ροδόπη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

69100

Τηλέφωνο

25310-33311

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Αρχεία του Νομού Ροδόπης ιδρύθηκαν με τη δημοσίευση του Νόμου 1946/91 περί Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της υπηρεσίας ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 1994, σύμφωνα με την απόφαση ΙΣΤ/Φ.ΔΙΟΙΚ/1156/24.10.1994 του Τμήματος Ιστορικών Αρχείων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Γ.Α.Κ. Ροδόπης εδρεύουν έκτοτε στην πρωτεύουσα του νομού, Κομοτηνή.Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Ροδόπης είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού Ροδόπης, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους (1/11/1994-31/8/1998) τα Γ.Α.Κ. Ροδόπης φιλοξενήθηκαν σε χώρους του Δημαρχείου Κομοτηνής, ενώ από 1/9/1998 έως 31/8/1999 η υπηρεσία φιλοξενήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης στο Τεχνικό Λύκειο Κομοτηνής. Από 1/9/1999, με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκε η παραχώρηση στα Αρχεία Ροδόπης γραφείου στον 1ο όροφο του ανακαινισμένου κτηρίου του Παλαιού Οικονομικού Γυμνασίου Κομοτηνής, όπου στεγαζόταν και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ροδόπης. Από το Δεκέμβριο του 2008, η υπηρεσία στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο στην οδό Δημάρχου Δημητρίου Μπλέτσα 19 στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής. Το κτήριο κτίστηκε στα 1955 και έως τη δεκαετία του 1970 στέγαζε την Χειρουργική Κλινική Παπαδημητρίου. Το κτήριο έχει συνολική επιφάνεια 220,00 τ.μ και διαθέτει γραφεία, βοηθητικούς χώρους, τέσσερα αρχειοστάσια και χώρο αναγνωστηρίου.

Holdings

Στα Γενικά Αρχεία Κράτους - Τμήμα Ροδόπης φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία της περιοχής της Ροδόπης καθώς και γενικότερα της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1909 - 2012.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Στα Γ.Α.Κ. Ροδόπης λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μπλέτσα 19
Κομοτηνή, Ροδόπη 69100