Μέρος JUS003.01 - Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ROD JUS003.01

Τίτλος

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

Ημερομηνία(ες)

  • 1923-2008 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

194 χειρόγραφα βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Σύμφωνα με το Λεύκωμα Μακεδονίας-Θράκης που δημοσιεύτηκε το 1932 στην Κομοτηνή από τη Θρακική Στοά, στην πόλη έδρευε και λειτουργούσε ήδη από το 1922 το Εφετείο Θράκης. Η λειτουργία του Πρωτοδικείου Ροδόπης από την άλλη πλευρά μαρτυρείται από το Σεπτέμβριο του 1923 οπότε και χρονολογούνται οι παλαιότερες πολιτικές αποφάσεις -αριθμημένες λυτές αποφάσεις σταχωμένες σε τόμους- που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. Ροδόπης. Ως πρώτος πρόεδρος του Πρωτοδικείου Ροδόπης φέρεται ο Νικόλαος Πλατύκας με υπογραμματέα τον Ι. Σιλβέστρο. Οι υποθέσεις του Πρωτοδικείου Ροδόπης αφορούσαν μέχρι τη δεκαετία του 1930 και το σημερινό νομό Ξάνθης, που αποτελούσε επαρχία του Νομού Ροδόπης. Η λειτουργία του Πρωτοδικείου Ροδόπης φαίνεται ότι διακόπτεται με την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου και τη συνακόλουθη βουλγαρική κατοχή της Κομοτηνής και επανέρχεται από το 1945 έως σήμερα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Ροδόπης συνιστά το παλαιότερο δικαστικό αρχείο σε πλήρη σειρά που απόκειται στα Γ.Α.Κ. Ροδόπης. Περιλαμβάνει 200 χειρόγραφα βιβλία με πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις προέδρου, αγωγές, βουλεύματα, αποφάσεις μουφτή (στα οθωμανικά), ποινικές αποφάσεις και πρακτικά. Στα κατάστιχα των πολιτικών αποφάσεων της περιόδου από το 1923 μέχρι και τη δεκαετία του 1930 περιλαμβάνονται κατάλογοι προσφύγων οι οποίοι εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους των περιοχών της Ροδόπης και της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, αν και στους συγκεκριμένους καταλόγους είναι καταγεγραμμένοι μόνο ενήλικες άρρενες πρόσφυγες, από τα αρχεία αυτά αντλούμε πολλές πληροφορίες για την έλευση και την ένταξη των ομάδων αυτών στην ευρύτερη περιοχή, αφού είναι καταχωρημένοι οι τόποι προέλευσης των προσφύγων, οι περιοχές εγκατάστασης, η ηλικία και σε κάποιες περιπτώσεις το επάγγελμά τους.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/s22f-4hc8-4qh5

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης