Μέρος ΔΗΜ.001.002 - Αρχείο Δήμου Ναυπλιέων

Βιβλίο απογραφής πληθυσμού Δήμου Ναυπλιέων (1) Βιβλίο απογραφής πληθυσμού Δήμου Ναυπλιέων (2) Έγγραφο του Τμήματος Αιχμαλώτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον δήμαρχο Ναυπλιέων σχετικά ... Έγγραφο του Τμήματος Αιχμαλώτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον δήμαρχο Ναυπλιέων σχετικά ... Έγγραφο του προέδρου της ΕΑΠ προς τον δήμαρχο Ναυπλιέων σχετικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ... Διαβιβαστικό του δημάρχου Ναυπλιεών προς τον πρόεδρο της ΕΑΠ Ερωτηματολόγιο της ΕΑΠ για την κατάσταση των αστών προσφύγων στο Ναύπλιο (1) Ερωτηματολόγιο της ΕΑΠ για την κατάσταση των αστών προσφύγων στο Ναύπλιο (2) Αλληλογραφία του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων σχετικά με την υγειονομική κα... Αλληλογραφία του Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων σχετικά με την υγειονομική κα... Πρόσκληση της Ενώσεως Προσφύγων Ναυπλίου προς τον Δήμαρχο Ναυπλιέων για την τελετή θεμελίωσης του... Πρόσκληση της Ενώσεως Προσφύγων Ναυπλίου προς τον Δήμαρχο Ναυπλιέων για την τελετή θεμελίωσης του... Αίτηση κατοίκου της Σμύρνης  προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος για εγγραφή του στα μητρώα αρρέ... Αίτηση κατοίκου της Σμύρνης  προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος για εγγραφή του στα μητρώα αρρέ...

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARG ΔΗΜ.001.002

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Ναυπλιέων

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1944 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Μέρος

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 βιβλίο, 53 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Administrative history

Ο δήμος Ναυπλιέων σχηματίστηκε με Β.Δ. την 28-4(10-5)-1834 (Φ.Ε.Κ.19) ως δήμος της Επαρχίας Ναυπλίας και παρέμεινε ως πρωτεύουσα του Κράτους μέχρι την 18(30)-9-1834. Παρακολούθησε όλες τις αυτοδιοικητικές μεταβολές μέχρι σήμερα, που επηρέασαν τη σύσταση και την έκτασή του. Μεταξύ των ετών 1920 και 1940 ο πληθυσμός του κυμάνθηκε από 6.000 έως 8.000 κατοίκους. Την περίοδο αυτή περιλαμβάνει την πόλη του Ναυπλίου και την Πρόνοια, τον πρώτο προσφυγικό οικισμό που δημιούργησε ο Καποδίστριας. Μετά την έλευση και την εγκατάσταση 900~ προσφύγων της Μ. Ασίας προστέθηκε και ο συνοικισμός "Νέο Βυζάντιον" στα όρια του Δήμου, που θεμελιώθηκε το 1929.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Απογραφή πληθυσμού του Δήμου Ναυπλιέων. Εγκύκλιοι, αλληλογραφία, έγγραφα, κατάλογοι, διακηρύξεις - ανακοινώσεις κ. ά. σχετικά με την εγκατάσταση, την περίθαλψη, τη στέγαση και την αποκατάσταση των προσφύγων. Εγγραφές στο Μητρώο Αρρένων και στους εκλογικούς καταλόγους. Διάφορα αιτήματα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Για το σύνολο της περιγραφής του αρχείου βλ. https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-7529

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα ψηφιακά τεκμήρια επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά από το σύνολο του αρχειακού υλικού.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Genre access points

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης